Doporučení pro vodáckou veřejnost

Doporučení Povodí Moravy, s. p. pro vodáckou veřejnost

Před vyplutím na vodu je nutné si zjistit co nejvíce informací o splouvané řece, zejména aktuální stav a průtoky v řece a to nejen v úseku plánovaného splutí, ale i s určitým přesahem nad a pod tímto úsekem. Povodí Moravy, s. p. uveřejňuje data na několika webových stránkách – www.pmo.cz; www.spolecnamorava.cz; www.raft.cz

Řeka pod přehradami je ovlivněna manipulacemi na přehradách, proto se mohou průtoky chovat někdy nepřirozeně. Během krátkého časového intervalu může dojít k nárůstu či poklesu průtoků v řece. Na přehradách Vranov, Brno a Vír I. je odtok především realizován prostřednictvím vodních elektráren, jejichž provoz je tzv. špičkový, tzn během krátkého času dojde k výraznému zvýšení průtoků v řece. 

Před vyplutím se informujte také o nebezpečných místech na řece, například jezech a dalších nebezpečných objektech na řece. Zeptejte se i ve vodáckých centrech.

Zodpovědnost za informování a poučení o bezpečnosti klientů, kterým půjčují lodě a další vodácké vybavení mají provozovatelé vodáckých center, půjčoven a dalších podobných zařízení. Každý takový provozovatel by měl své klienty navíc seznámit se základními pravidly, proškolit je a upozornit na nebezpečí, a případná rizika na řece.

Povodí Moravy, s. p. nenese žádnou odpovědnost za informování a bezpečnost veřejnosti při splouvání řeky a pohybu osob kolem řek. Každý je zodpovědný sám za sebe.

Povodí Moravy, s. p. neinformuje jednotlivé vodácké společnosti či další osoby na řekách o aktuální situaci na řekách a jejím vývoji.

Je-li v řece zvýšený stav vody, je obtížnost splutí vyšší než za „normálního“ stavu. I bezpečné jezy se mohou stát životu nebezpečné.

Velké množství informací o řekách, jejích sjízdnostech, zásadách bezpečného chování na vodě atd. najdete také na www.raft.cz.

Plánované vypouštění z přehrad pro vodácké účely najdete na našich stránkách www.pmo.cz 

 

 

publikováno 1. srpna 2015, 12:00aktualizováno 11. srpna 2020, 12:35