Proč Povodí Moravy nedoporučuje rekreaci na vodní nádrži Vír

Umožnit koupání, rybaření a parkování. S takovými požadavky se obrátili starostové obcí v okolí Vírské přehrady na správce této vodárenské nádrže – Povodí Moravy. Státní podnik však s takovou žádostí nemůže souhlasit. V sázce je totiž ohrožení jednoho z nejstrategičtějších vodních zdrojů na Moravě.

VÍR – Vírská přehrada: na první pohled panenská příroda, čistá voda, snadno přístupná lokalita. Obraz, který zdánlivě vybízí k rekreaci. Tato nádrž je však v první řadě jedním z nejvýznamnějších zdrojů pitné vody na Moravě zásobující téměř půl milionu lidí. A v budoucnu může její význam ještě vzrůst.

Povodí Moravy, s. p. proto při zpracování návrhu nových ochranných pásem této vodárenské nádrže musí hájit ochranu vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti její vody.

Zástupci Povodí Moravy tento postoj dnes (10. října 2011) znovu prezentovali v Bystřici nad Pernštejnem na setkání se starosty obcí v okolí Vírské přehrady za účelem seznámení s rozpracovanou dokumentací stanovení nových ochranných pásem. V takzvaném prvním pásmu je ze zákona zakázán vstup a vjezd.

Zástupci sdružení obcí zejména požadují, aby v návrhu ochranných pásem byla téměř celá nádrž o délce téměř deseti kilometrů určená ke koupání. Pro rozšíření turistického ruchu také chtějí zpřístupnit pozemek, který je součástí vodního díla jako parkoviště. Chtějí rovněž, aby na nádrži mohli hospodařit místní rybáři. Tyto lokální požadavky jsou však v rozporu s hlavním veřejným zájmem: Chránit kvalitu pitné vody pro část Vysočiny a Jihomoravského kraje.

Jak je dnes zásobováno Brno pitnou vodou?

Roční spotřeba pitné vody v Brně: 17,8 mil. m3

Z vodárenské nádrže Vír bylo v roce 2010 odebráno 1 316 400 m3 vody, což je 41,7 litru za vteřinu.

V současné době Brno odebírá zejména vodu z prameniště v Březové nad Svitavou. V horizontu několika desetiletí jsou však některé části tohoto vodního zdroje, i přes přísná ochranná opatření, ohroženy z pohledu kvality podzemní vody.

„Při zpracování návrhu ochranného pásma jsme pamatovali na potřeby místních obyvatel, zemědělců i podnikatelů. Navrhovaná opatření proto umožňují v maximální míře využívání krajiny a zohledňují i posílení ekonomické situace v regionu – zemědělské hospodaření, rozvoj bydlení i rekreaci. Rozhodli jsme se například ponechat takzvanou pravobřežní komunikaci pro pohyb pěších, cyklistů a běžkařů. S ohledem na ochranu vodního zdroje však zbylé požadavky zástupců obcí nemůžeme akceptovat,“ zdůraznil generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Podle něj je zpřístupnění nádrže rizikové zejména z dlouhodobého hlediska. Povodí Moravy totiž v roce 2008 zpracovalo studii Posouzení vlivu klimatické změny na vodohospodářskou soustavu (ke stažení na stránkách www.pmo.cz).

Z ní vyplývá, že vírská nádrž může být do budoucna jedním z mála zdrojů pitné vody pro Brňany a obyvatele Vysočiny. „Se všemi zainteresovanými institucemi se velmi snažíme, aby se voda ve Víru rok od roku zlepšovala. Musíme se totiž postupně připravovat na to, že kvůli klimatickým změnám může kvalitních vodních zdrojů ubývat a vírská nádrž tak bude nejdůležitějším pilířem pro zásobování půl milionu lidí pitnou vodou. Pohyb lidí, budování infrastruktury, rozvoj turistické ruchu můžou snahu o zlepšování kvality vody v takto důležitém zdroji vrátit o několik let zpět,“ doplnit ředitel závodu Dyje Jan Moronga.

Povodí Moravy předloží vypracovaný návrh stanovení nových ochranných pásem vodoprávnímu úřadu Krajského úřadu Vysočina do konce roku ke schválení. Ten následně rozhodne o míře ochrany tohoto významného zdroje pitné vody.

publikováno 10. října 2011, 16:00aktualizováno 29. prosince 2011, 15:32 štítky: vodní nádrž Vír, VD Vír, ochrana pitné vody, pásma hygienické ochrany, zásobování pitnou vodou,