Povodí Moravy zvýší kapacitu koryta Moravy v Olomouci

V rámci výstavby protipovodňových opatření v Olomouci připravuje státní podnik Povodí Moravy druhou etapu (II. B etapa) zvýšení kapacity koryta řeky Moravy. Ta se týká úseku od železničního mostu až po most v Komenského ulici. Zkapacitnění koryta řeky Moravy o celkové délce 4,9 km začíná u železniční trati Nezamyslice – Olomouc a končí nad mostem v Hejčíně. Protože se jedná o rozsáhlý úsek v zastavěné části města, rozdělila se tato stavební akce na čtyři etapy. První etapa zahrnovala stavbu obtokového kanálu kolem Salzerovy Reduty a závodu společnosti FeProdukt. V rámci II. A etapy došlo ke zvýšení kapacity koryta řeky Moravy v úseku od železničního mostu trati Nezamyslice – Olomouc až po vyústění obtoku realizovaného v I. etapě. II. B etapa, která se nyní připravuje, končí nad mostem v Komenského ulici a třetí etapa, na kterou je již zpracován investiční záměr, zahrnuje zkapacitnění zbývajícího úseku po most v Hejčíně.

Součástí stavebních příprav na II. B etapu je pokácení zhruba 400 stromů rostoucích podél řeky od železničního mostu po most v Komenského ulici. Kácení dřevin, které zahájilo PM 9. února, potrvá nejdéle do konce března, kdy končí povolení olomouckého magistrátu ke kácení dřevin na území města. „Součástí následné stavby bude samozřejmě i náhradní výsadba stromů,“ ujistil generální ředitel PM Jan Hodovský.

publikováno 9. února 2015, 14:37aktualizováno 9. února 2015, 14:52 štítky: kácení dřevin, Olomouc, řeka Morava, zkapacitnění koryta,