V pondělí 28.března se opět rozpohybovaly stroje na plumlovské přehradě

Nejčastější otázky a odpovědi k aktuální situaci na plumlovské vodní nádrži.

V jaké fázi jsou práce na bagrování?

Práce na odtěžování sedimentů na Plumlovské nádrži pokračovaly v minulém období průběžně do 15. března. Od 16.března byly práce z důvodu silných trvalých srážek přerušeny. Od pondělí 28.března jsou stroje opět v pohybu.

Kolik je vytěženo?

V současnosti vytěženo je v cca 120000 m³ sedimentů. Před zahájením těžby projektanti odhadli, že na dně nádrže je 204 tisíc m³ sedimentů, které musí stavební firmy odtěžit.

Do jaké hloubky se bagruje? Budou odtěženy i nánosy z lagun (prohlubní)?

Hloubka odtěžování je proměnlivá, pohybuje se v závislosti na únosném podloží. Nánosy se odtěžují od půl metru až do tří metrů (sedimenty zasažené živinami jsou do hloubky asi0,3 m).

Kdy se předpokládá konec prací?

Předpokládaný konec prací je koncem dubna tohoto roku. Nevhodné klimatické podmínky však mohou prodloužit dobu realizace celé akce, protože těžká technika má problémy z důvodu nesjízdného terénu při odtěžování, vyvážení i ukládání sedimentů pro aplikaci na zemědělský půdní fond.

Kdy se bude bagrovat Podhradský rybník?

Výběrové řízení na zhotovitele akce je nyní před dokončením. Předpokládané zahájení vlastních prací je ve druhém čtvrtletí tohoto roku.

Je už rozhodnuto kolik ryb a jakých do nádrže vysadíte?

Zarybňování rybářských revírů řeší „zarybňovací plán“ který vydává Krajský úřad. V něm je předepsáno co minimálně musí uživatel do revíru nasadit. V současné době má nádrž v Plumlově nulový zarybňovací plán, jelikož se vypouštěly, lovily, odbahňují. Po ukončení těchto prací by měl olomoucký kraj vydat nový zarybňovací plán. A ten by měl být schválen i naší organizací, z hlediska zaručení kvality vody.

Tento plán bude – podobně jako u Brněnské nádrže – zaměřen na zvýšení početnosti dravců, než bylo doposud a snížení množství nasazovaného kapra. Konkrétně však žádná čísla ještě nejsou nikde schválena ani navržena.

Kolik těžba sedimentů bude stát?

Náklady akce jsou cca 92 mil. korun bez DPH. Příprava projektu byla zahájena v roce 2008, smlouva se zhotovitelem (STRABAC – KAVYL – PLUMLOV) byla podepsána 24.srpna 2010. Povodí Moravy nepřipouští žádné vícenáklady.

publikováno 24. března 2011, 09:12aktualizováno 13. ledna 2012, 17:40 štítky: Hloučela, přehrada, Plumlov, čištění, sedimenty,