Břehy u Jezernice budou opravené přírodě blízkým způsobem

JEZERNICE (okr. Přerov) – Zemní práce i doprovodné vodohospodářské a takzvané přírodě blízké konstrukce. To jsou hlavní technické prostředky, které použije Povodí Moravy u Jezernice při opravě břehů řeky Bečvy, poškozených povodněmi v roce 2010. Celý projekt počítá s udržením a obnovením životních podmínek zejména pro ryby a bezobratlé.

Základní fakta

Název akce: Spojená Bečva, odstranění povodňových škod, Jezernice – Hranice

Říční km: 30,900 – 38,400

Investor: Povodí Moravy, s. p.

Katastrální území: Hranice, Drahotuše, Jezernice

Projekt: Šindlar, s.r.o., Hradec Králové

Náklady: 5,85 milionu Kč bez DPH

Zahájení akce: 1. prosince 2011

Dokončení: nejpozději 31. října 2012

Státní podnik Povodí Moravy zahájil v uplynulých dnech opravy břehového opevnění a nátrží na řece Bečvě poblíž obce Jezernice. Škody, vzniklé po povodních v roce 2010, bude likvidovat s použitím zemních prací a takzvaných přírodě blízkých konstrukcí. Akce se skládá ze tří stavebních úseků, je rozložena na období nejpozději do října 2012 a přijde na 5,85 milionu korun. „Projekt respektuje ekologické postupy a stabilitu toku jako významného prvku v krajině,“ uvedl ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s. p.) David Fína. 

Loňské povodně podle něj poškodily dosavadní opevnění břehů a vzniklé nátrže pak na levém břehu ohrožují přilehlou komunikaci. Úpravou projdou tři lokality, konkrétně Pod Křivým (u chatové osady Pod Křivým), Rybáře (oblouk toku proti proudu od Osady Rybáře) a Uhřínovský potok (levý břeh mezi vyústěním Uhřínovského potoka a Žabníku). „V rámci vegetačních úprav odstraníme náletovou vegetaci a narušený terén po akci zatravníme,“ doplnil ředitel Fína s tím, že projekt v konstrukcích počítá s kombinací lomového kamene a dřevní hmoty. 

Takzvanou patku z těžkých kamenů doplní podle projektu v podélném směru kmeny stromů. Těm se ponechá část kořenového systému a část kosterních větví. Stromy se ukotví do dřevěných kůlů, vzájemně propojených ocelovými vruty. Po ukončení zemních prací získají dotčené plochy humusový povrch a budou osety travní směsí. Vše doplní výsadba dřevin, konkrétně 1250 kusů vrbových řízků, třicet kusů dubu letního o dvoumetrové výšce a 20 kusů o výšce 1,2 metru. 

Výstavbu může doprovázet mírné ovlivnění kvality vody, zejména kalením. „Tento stav ale bude krátkodobý bez negativního vlivu na ekosystém toku,“ vysvětlil Miroslav Pauch z investičního útvaru závodu Horní Morava. Stavební objekty také nijak neovlivní pohledové funkce v krajině a navíc odpovídají požadavkům ochrany přírody na maximální účinnost a dlouhodobou životnost. Nebude rovněž nutné budovat zvláštní přístupové komunikace, pouze dočasné sjezdy do koryta Bečvy. 

Podnik se nerozhodl ke stavbám s použitím přírodě blízkých konstrukcí poprvé. Jednou z realizovaných a plně funkčních je například loňské opevnění břehu Dyje na levém břehu obci Dyje vegetačním plůtkem o délce 215 metrů. Projektanti v tomto případě navrhli modřínové kůly s vrbovým průpletem. S orientací na obdobný typ ekologicky korektních staveb se počítá podle možností rovněž i na některých úsecích v připravovaném projektu protipovodňové ochrany obcí v regionu Pobečví.

publikováno 15. ledna 2012, 20:38aktualizováno 26. ledna 2012, 08:39 štítky: přírodě blízká protipovodňová opatření, likvidace škod, ochrana před povodněmi,