Čištění Brněnské přehrady od sinic po zimní přestávce znovu startuje

Pracovníci Povodí Moravy, s.p. po zimě vyčistí hladinu nádrže od naplavenin, na přítoku do přehrady nainstalují zařízení na dávkování koagulantu pro srážení fosforu a zahájí potápěčské práce na aeračních věžích. Pokračuje tím projekt, jehož cílem je do konce roku 2012 výrazně snížit množství dostupných živin ve vodě a zamezit tím opakovanému rozvoji a masovému výskytu sinic.

Státní podnik Povodí Moravy dne 4. dubna zahájil po zimní přestávce plánované práce v rámci projektu čištění Brněnské přehrady od sinic. Příprava na novou sezónu začíná nyní instalací zařízení pro dávkování koagulantu do vody na přítoku, v místě nad silničním mostem mezi Veverskou Bítýškou a Chudčicemi. Ve čtvrtek 7. dubna pak zahájí potápěči práce na zprovoznění aeračních věží. Společně s tím budou pracovníci podniku z vodní hladiny a břehů odstraňovat naplaveniny.

„Aerační věže chceme po jejich narovnání spouštět 2. května, tedy v době, kdy začíná letní sezóna,“ vysvětlil ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy, s.p.) Jan Moronga. Dávkování koagulantu, což je látka, umožňující vysrážení fosforu do větších celků, pak bude záviset mimo jiné na klimatických podmínkách. Důležitým parametrem pro toto rozhodnutí bude stejně jako v loňském roce objem přítoku. V celé letošní sezóně poběží monitoring a na základě jeho průběžného vyhodnocení bude řídící skupina projektu rozhodovat o dalších konkrétních krocích.

Provzdušňovací věže jsou na přehradě ve dvojím provedení. Patnáct kusů je osazeno čerpadlem (míchací) a pět kusů aerátorem (vzduchová). Zařízení s čerpadlem mají strhávat vrchní část sloupce vody (tzv. epilimnion), která je relativně dobře prokysličena a dopravovat ji do spodních vrstev vody nade dnem (hypolimnion), a tím rozmíchávat a také okysličovat hlavně spodní vrstvu vodního sloupce. Věže s aerátorem pak dodávají stlačený vzduch rozmíchaný do vody (jemnobublinnou disperzi voda–vzduch) do spodních vrstev vody nade dnem.

Efekt aeračních věží se hodnotí podle výsledků monitoringu na základě naměřených hodnot kyslíku metr nade dnem. Z dosavadních výsledků vyplývá, že věže potřebný kyslík ke dnu nádrže dodávají. V letošním roce hodlá Povodí Moravy jejich provoz zefektivnit a to snížením spodní hrany věží blíže ke dnu a zvýšením horní hrany vybraných věží z dosavadních tří na dva metry pod hladinu při zajištění bezpečnosti rekreantů a sportovního využití nádrže. Vytažení blíže k hladině má zefektivnit dodávání kyslíku do spodních pater nádrže.

„Odebíráme také sedimenty pro posouzení v laboratořích a z jejich výsledků zjistíme úspěšnost dosavadních zásahů,“ doplnil Moronga. V rámci úpravy rybí obsádky na přehradě se v letošním roce počítá s další dodávkou dravých a odlovem některých druhů bílých ryb. Jako pojistné opatření je stále připraveno odstraňování biomasy z hladiny a stejně i případné ošetření obnažených sedimentů vápenným hydrátem. Stále se projednává možnost těžby usazenin v nejvíce zasažených lokalitách.

Oficiální název projektu s hodnotou 144 milionů korun je Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži a z velké části jej financuje Státní fond životního prostředí, finančně se podílí také Jihomoravský kraj a Statutární město Brno. Jeho ukončení se plánuje závěrem roku 2012. Největší překážkou čisté vody na Brněnské přehradě však stále zůstávají obce bez vybudované splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod a dále nevhodné hospodaření na zemědělských pozemcích.

FOTOTIP: Čtvrtek, 7. dubna 2011, areál TJ Lodní sporty Brno, Rakovecká 30, Brno-Bystrc, cca od 10:00 do 11:00, zahájení potápěčských prací na Brněnské přehradě.

publikováno 5. dubna 2011, 08:21aktualizováno 13. ledna 2012, 17:36 štítky: Svratka, Brno, přehrada, čištění, aerace, sinice,