Rychlost a kvalita určování znečištění ve vodách se zlepší

Povodí Moravy nově disponuje přístrojem, který zlepší provádění monitoringu znečištění povrchových vod a rovněž zvýší rychlost a kvalitu informací o jejich stavu. Použitím přístroje s vysokou citlivostí bude možné detekovat jednotlivé látky obsažené ve vodě i při jejich velmi nízkých koncentracích a zároveň bude nově možné určovat i nové látky (zejména perfluorované a polyfluorované látky – PFAS).

V červnu 2023 instalovala vodohospodářská laboratoř Povodí Moravy novou laboratorní techniku, a sice kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem (LC MS/MS) a zařízení pro předúpravu vzorků (vývěva, manifold, filtrační aparatura a další). Po zaškolení zaměstnanců následovalo pilotní používání přístroje, které bylo v březnu 2024 úspěšně zakončeno získáním akreditace pro stanovování látek PFAS. „Látky skupiny PFAS jsou lidově nazývané jako „věčné látky“. Tyto sloučeniny jsou běžnou součástí povrchů s úpravou Gore-Tex či teflon, obsahují je lyžařské vosky, obaly, nátěry či kosmetika. Jsou velmi stálé a běžně jsou detekovány kromě vody, vzduchu či půdy také v lidechZvyšující se množství PFAS v životním prostředí i jejich dnes již známé nepříznivé účinky na zdraví člověka, vedou celosvětově k postupnému zavádění regulací a legislativních limitů,“ říká vedoucí vodohospodářských laboratoří Povodí Moravy Ing. Marek Burian, PhD.

Získané poznatky byly následně prezentovány na závěrečné konferenci projektu Analytické metody pro identifikaci nových prioritních polutantů ve vodním prostředí Povodí Moravy, s.p., který vznikl ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR, jako zprostředkovatele programu “Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu”.

Projekt byl podpořen Norskem prostřednictvím Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod a Státním fondem životního prostředí. Poskytnutý finanční příspěvek činil 16,812 mil. Kč.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 18. dubna 2024, 10:50aktualizováno 18. dubna 2024, 10:50 štítky: vodohospodářské laboratoře,