Čtyři jednotky hasičů dostanou od Povodí Moravy nové vybavení

Výběrová komise PM rozhodla, že z více než čtyřiceti sborů, které o grant na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů požádaly, obdrží finanční podporu hasiči ze čtyř obcí – z obce Suchý, Městečko Trnávka, Opatovice a Šarovy.

BRNO: Grant pro sbory jednotek dobrovolných hasičů, který PM vyhlásilo v srpnu letošního roku, byl zaměřený na financování hasičského vybavení, hasící techniky, prvky požární ochrany a výzbroj a výstroj pro hasiče. „Nejčastěji sbory žádaly o zakoupení kalových čerpadel, osobních ochranných pomůcek pro práci ve vodě, osvětlovacích systémů nebo motorových člunů,“ shrnul generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský. Celková částka určená pro grantové řízení činila 60.000 Kč. 

Výběrová komise PM po dlouhé diskuzi nakonec rozhodla, že se částka rozdělí mezi čtyři sbory. Finanční obnos ve výši 15.000 Kč tak získala obec Suchý pro jednotku SDH a to na nákup dvou kusů svítilen, obec Městečko Trnávka pro jednotku SDH k pořízení elektrického ponorného kalového čerpadla a to ve výši 9.000 Kč, obec Opatovice pro jednotku SDH na pořízení osobních ochranných pomůcek pro záchranné práce na vodě ve výši 23.000 Kč a obec Šarovy pro jednotku SDH na vybavení kalového čerpadla ve výši 13.000 Kč.

Předání symbolického šeku vybraným sborům se bude konat ve čtvrtek 12. listopadu v budově ředitelství Povodí Moravy, s.p. na Dřevařské ulici v Brně od 10:00 hodin. Součástí akce bude také prohlídka vodohospodářského dispečinku.

„Chtěl bych poděkovat všem sborům, které se přihlásily do letošního grantového řízení. Vážíme si spolupráce s jednotkami sborů dobrovolných hasičů, protože úzce spolupracují se správci vodních toků při haváriích a povodních. Neocenitelná je jejich činnost při likvidaci povodňových škod, zejména při obnově zprůchodnění kapacit vodních toků v obcích a městech po povodních,“ dodal Hodovský. Informace o vyhlášení grantu pro rok 2016 PM zveřejní na svých webových stránkách www.pmo.cz.

publikováno 2. listopadu 2015, 12:52 štítky: grant, hasiči, podpora SDH,