Hladina Moravy pod soutokem s Bečvou poroste

Během večera a noci klesala intenzita srážek na celém území. Nejvyšší zaznamenaný 12h úhrn srážek v oblasti povodí Moravy byl změřen 7mm ve stanici Hranice. V průběhu noci průtoky v horních stanicích kulminovaly a dále klesají. Na úrovni druhého povodňového stupně (SPA) je hladina řek na třech místech. Zatímco pod vodními nádržemi Horní Bečva a Bystřička jsou druhé stupně dosaženy na základě řízeného odtoku z nádrží, na Bečvě v Dluhonicích jde o přirozené dosažení 2. SPA vlivem dotoků z horního povodí Bečvy.
Vlivem dotoku stále stoupají průtoky středních a dolních úseků Moravy. 1. SPA Morava dosáhla v Kroměříži, Spytihněvi a ve Strážnici. Tendence je nadále rostoucí. Situaci monitorujeme.
Manipulace na vodních dílech provádíme operativně dle aktuální hydrologické situace. Vodní nádrže byly připravené a měly dostatek volného místa, aby zachytily zvýšené přítoky do nádrží. V nádržích Karolinka, Bystřička, Luhačovice a Fryšták došlo k naplnění zásobních prostor a zachycení vody v prostorech pro retenci.
Hladiny toků v povodí Moravy pod soutokem s Bečvou budou i nadále stoupat a to především díky dotoku vody z horní části povodí. Dosažení 3. SPA v tuto chvíli nepředpokládáme.
 
 
Vodní tok
 
Profil
 
Stav
 
Průtok
SPA
 
Limit pro SPA
Tendence
 
 
 
 
 
(cm)
 
 
(název stanice)
 
(cm)
 
(m3/s)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.
II.
III.
 
Rožnovská Be čva
VD Horní Bečva-odtok
60
3,01
II.
50
60
100
řízený odtok z VD
Stanovnice
VD Karolinka-odtok
88
6,20
I.
55
75
170
odtok z VD
Bystřička
VD Bystřička-přítok
47
9,62
I.
30
50
80
klesající
Bystřička
VD Bystřička-odtok
103
17,9
II.
80
90
110
řízený odtok z VD
Bečva
Teplice nad Bečvou
325
282
I.
260
330
400
klesající
Bečva
Dluhonice
481
375
II.
370
450
530
klesající
Morava
Kroměříž
468
351
I.
400
500
600
rostoucí
Morava
Spytihněv
473
382
I.
400
500
600
rostoucí
Morava
Strážnice
573
357
I.
530
600
660
rostoucí
 
 
Název VD
 
Vodní tok
 
Hladina
 
Naplnění
 
Odtok
Tendence
 
Změna
 
 
 
k zás. hl.
 
hladiny v nádrži
 
hladiny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m n.m.
 
%
 
m3/s
(slovní popis)
 
m / 14
 
 
 
 
 
 
hod
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luhačovice
Luhačovický p.
279,95
104
2,750
setrvalý
-0,07
Slušovice
Dřevnice
315,35
91
0,041
vzestup
0,32
Horní Bečva
Rožnov. Be čva
560,85
95
3,010
slabý pokles
-0,13
Bystřička
Bystřička
378,38
127
17,900
slabý pokles
-0,20
Karolínka
Stanovnice
520,14
102
6,204
slabý vzestup
0,25
Fryšták
Fryštácký p.
245,88
104
4,040
slabý pokles
-0,11

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 29. dubna 2017, 09:32aktualizováno 29. dubna 2017, 21:03