Koruna hráze vodního díla Vranov projde zásadní opravou

Uzavření koruny hráze vodního díla Vranov si zřejmě od října příštího roku vyžádá její kompletní rekonstrukce. Projekt zatím počítá se dvěma letními turistickými sezónami, po něž hráz nebude přístupná pro pěší i automobilovou dopravu. Předpokládané náklady na akci, která by měla skončit v květnu 2016, dosáhnou zhruba 70 milionů Kč.

VRANOV NAD DYJÍ – Kompletní rekonstrukce čeká pravděpodobně od podzimu příštího roku korunu hráze vodního díla Vranov. Vyžaduje si to její nevyhovující technický stav. Výsledky prohlídky z roku 2011 konstatovaly nutnou zásadní opravu zejména konstrukce přemostění přelivů, při níž stavbaři nahradí celou železobetonovou mostní konstrukci.

„Práce si zřejmě od října roku 2013 vyžádají úplné uzavření koruny hráze pro pěší i automobilovou dopravu,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík s tím, že předpokládané náklady mají dosáhnout asi 70 milionů korun.

Rekonstrukce navazuje na opravu návodního a vzdušného líce

Hráz vranovské nádrže již prošla v letech 2003 až 2005 tříetapovými opravami povrchu návodního i vzdušného líce a nutnou generálku na současné standardy nyní absolvuje po téměř 80 letech i její koruna. Zhotovitel by ji měl podle projektu opravovat postupně po úsecích tak, aby se do původního stavu vrátila v květnu 2016, tedy před zahájením turistické sezóny. „Příjezd z obou stran k hrázi bude možný, stejně tak zůstane zachován i provoz lodní dopravy od hráze z mol u levého břehu nádrže,“ doplnil ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy, s.p.) Jan Moronga.

Základní informace o rekonstrukci koruny hráze VD Vranov

Předpokládané zahájení akce: říjen 2013

Předpokládané ukončení akce: květen 2016

Projekt: VODNÍ DÍLA – TBD, a.s.

Odhad nákladů: cca 70 milionů Kč bez DPH

Projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci hráze včetně přemostění přelivů, mostních opěr, mostních závěrů i dosavadního zábradlí na obou stranách hráze. Opravou projdou i betonové plochy pod jeřábovou dráhou, osvětlení na koruně a také poškozené sanované plochy z roku 2005.

„Nová a kvalitní izolace zajistí celou hráz z roku 1934 před povětrnostními vlivy,“ uvedl David Richtr ze společnosti VODNÍ DÍLA – TBD, která pro investora zhotovuje projekt. Podle něj termín a délku stavby jistě ovlivní řada okolností, například způsob financování, průběh výběrového řízení nebo nutnost prací na betonových konstrukcích v teplých měsících roku.

Nové přemostění a izolace

Projekt počítá se samostatnými stavebními objekty, mezi nimiž je mimo jiné postupné odstranění všech konstrukcí přemostění přelivů a betonáž nových, odstranění vozovky včetně izolací nebo osazení nových kabelových tras. Nechybí ani doplnění nových osvětlovacích stožárů nebo nového zábradlí z prefabrikovaných dílců.

Vodní nádrž Vranov leží na řece Dyji s dalším významným přítokem Želetavkou. Byla uvedena do provozu v roce 1934 a patří tak k jedněm nejstarších nádrží v povodí. Její rozsáhlá zatopená plocha představuje asi 760 hektarů, což je třikrát více než Brněnská přehrada. Hráz je betonová gravitační, v koruně má délku 290 metrů, šířku sedm a výšku 47 metrů nad terénem. Celkový objem nádrže přesahuje 133 milionů metrů krychlových.

Plocha povodí nad nádrží odpovídá 2216 m2, z čehož polovina leží na území Rakouska. Mezi funkce vodního díla Vranov patří nadlepšení průtoků v Dyji, odběr pro závlahy, snížení povodní, výroba elektrické energie, rekreace a rybaření. Vodárenská akciová společnost odebírá z nádrže surovou vodu pro úpravu na pitné účely. Například v roce 2010 činil objem odtud odebrané vody 2, 91 milionu m3. Vranovská nádrž patří rovněž k vyhledávaným rekreačním lokalitám, na jejích březích a v blízkém okolí se nachází nejen velké objekty, ale i několik tisíc soukromých chat.

publikováno 16. února 2012, 12:00aktualizováno 16. února 2012, 22:29 štítky: Vranov, Dyje, oprava hráze,