Kvalitnější vodu v Podhradském rybníce zajistí až kombinace dalších opatření, bagrování dna bylo jedním z nich

Kvalitu vody v Podhradském rybníce nyní negativně ovlivňuje stálé vypouštění splašků neukázněnými občany. Odtěžení dna je proto nutné doplnit dalšími opatřeními ke zlepšení kvality vody. Správce nádrže tak zahájí v nejbližší době přípravné práce na vytvoření litorálních pásem a sedimentačních zdrží.

PLUMLOV – Zhoršená kvalita vody v Podhradském rybníce je nyní stejně jako na řadě jiných nádrží v republice důsledkem velmi vysokých teplot v kombinaci s minimálním přítokem řeky Hloučely. Situaci navíc komplikuje stálé znečištění splaškovými vodami ze samotného Plumlova, ale rovněž bohatá dotace živinami z Roudníku a z polních splachů. „Samotné odtěžení sedimentů nemá na udržení kvality vody zásadní význam,“ upozornil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

Důrazně odmítl tvrzení některých médií, že miliony korun na tuto akci byly vynaloženy zbytečně. Těžba sedimentů v rybníku byla totiž jedním z uvažovaných dílčích kroků, které na sebe budou navazovat. „Plánujeme další opatření, která až ve svém komplexu a spolu s fungující kanalizací v okolních obcích přinesou žádaný efekt,“ uvedl Radim Světlík s tím, že mezi největší kritiky mohou patřit zároveň i největší znečišťovatelé vody. Podle něj navíc jen samotná těžba prodloužila zdejší sezónu o jeden až dva měsíce.

Co nejdříve nyní začne příprava na revitalizaci Podhradského rybníka, což je jedním z dalších kroků ke konečnému zlepšení kvality vody v této nádrži. „Dnes jsme obdrželi rozhodnutí ze Státního fondu životního prostředí a přípravné práce zahájíme neprodleně,“ řekl vedoucí závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína. Jedná se o vytvoření litorálních pásema sedimentačních zdrží na přítoku Hloučely, které přirozeně podpoří samočisticí schopnost vody. Nyní by se mělo připravit výběrové řízení na zhotovitele. Celý projekt je podle Davida Fíny nastavený správně, podobně jako dosud velmi úspěšná opatření na Brněnské přehradě, jen je třeba jednotlivá opatření skloubit. 

Základní informace o revitalizaci Podhradského rybníka

Zahájení akce: červenec 2011

Náklady: 23,3 milionu Kč bez DPH

Plocha rybníka: 14, 5 hektaru

Největší hloubka: 3,2 metru

Odtěženo sedimentů: přes 59.000 m3

Dosavadní monitoring a sběr biomasy z vodní hladiny bude sloužit pro minimalizaci přísunu živin a to především do doby stoprocentního fungování kanalizací. Jejich finančně komplikované vybudování se snaží okolní obce řešit už dlouhou dobu. Povodí Moravy s.p. monitoruje řeky Roudník, Hloučela, Osina, Kleštínek, Čuhernice, přičemž nejhorší situace je v obcích Hamry, Soběsuky, Vícov a Plumlov. Poslední dvě jmenované obce přitom na zlepšení kvality vody a budování čistírny odpadních vod intenzivně pracují.

„Bohužel asi desítka jednotlivců, na které jsme přišli a které identifikujeme, neustále znečišťují řeky například přečerpáváním své žumpy do dešťové kanalizace a značně tím znečišťují přítok do Podhradského rybníku,“ informoval vedoucí provozu Přerov (Povodí Moravy, s.p.) David Čížek. Obecně však podle něj lze říci, že starostové zmíněných obcí mají velkou snahu problém řešit, ale někteří občané jsou neukáznění. Nelegální vypouštění splašků do vody kritizoval v minulých letech také biologický dozor Petr Loyka.

První etapa revitalizace Podhradského rybníka vyvrcholila loni, kdy z něj zhotovitel vyvezl téměř 60 tisíc m3 nánosů plných živin pro sinice. Poté dostalo dno rybníka ještě finální ozdravnou kůru v podobě vápnění a následného promrznutí. Na kvalitu vody má dále vliv i rybí obsádka, na což reagovali odborníci z útvaru rybářství Povodí Moravy snížením počtu takzvané bílé ryby, která se do rybníka dostává z povodí. Nepočítá se také rovněž s pokračováním poplatkového sportovního rybolovu z minulých let.

I po vybudování všech opatření bude na Podhradském rybníku i VD Plumlov, stejně jako na všech vodních plochách, jakost vody vždy závislá především na teplotách, velikosti průtoků a kázni znečišťovatelů. Cílem je zajistit po celou sezónu přijatelnou kvalitu vody v nádržích pro možnost rozvoje rekreace. A pro tento cíl, který není jednoduchý, dělá Povodí Moravy, s.p. maximum.

publikováno 7. srpna 2012, 07:36 štítky: Podhradský rybník, Plumlov,