Slavkov má vybudovanou kompletní ochranu před vysokými průtoky v Litavě a Prostředníčku

Obyvatele Slavkova u Brna chrání před povodněmi nová kompletní protipovodňová ochrana za téměř 82 milionů korun. Stavba je souborem několika opatření, od mobilního hrazení, přes obtokové kanály až po unikátní mokřad, který bude v případě zvýšených stavů zadržovat vodu z Prostředníčka.

SLAVKOV – Zástupci Povodí Moravy a města převzali 26.6.2012 dokončenou stavbu protipovodňové ochrany Slavkova u Brna. Je dimenzována na zachycení stoleté vody z Prostředníčku a současně je propojena s první etapou protipovodňových opatření na Litavě. Součástí je obtokové rameno Prostředníčku v délce asi 270 metrů, které je skryto pod zemí. Jedná se o stavbu takzvaného rámového zatrubnění. „Původní zatrubnění nemělo dostatečnou kapacitu, takže docházelo ke vzdutí hladiny při přívalových deštích. To ohrožovalo zástavbu při ulici Nerudova, Luční a Litavská,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

Stavba vyřešila celkovou ochranu níže položené části města před vysokými průtoky v Prostředníčku a Litavě a představuje závěrečné řešení ochrany města, zahájené před deseti lety. „Město má nyní možnost svého rozvoje v prostoru lokality Zelnice, která byla až dosud v aktivní zóně zátopového území,“ připomněl starosta Slavkova Ivan Charvát. Zhruba na devíti hektarech pozemků se totiž nyní staví nové bytové a rodinné domy. 

Základní informace o protipovodňové ochraně Slavkova

Zahájení akce: květen 2011

Investor: Povodí Moravy, s.p.

Financování: Program MZe -Podpora prevence před povodněmi, II.etapa (č.129 120)

Dodavatelé: OHL ŽS, a.s. ve sdružení s IMOS Brno, a.s. a IMOS holding, a.s.

Náklady: 81,5 milionu Kč bez DPH

Ukončení akce: květen 2012

V prostoru mezi Prostředníčkem a Litavou vybudovali stavbaři mokřad s náhradní výsadbou porostů. Na ploše asi 35.000 metrů čtverečních tak vznikl přirozený funkční biokoridor k zachycení povodňových průtoků. Uvnitř mokřadu i na patě hrází stojí nově vysazené olše a vrby. V místě je také lávka, pod níž vede boční přeliv do mokřadu se systémem ohrazování. „Oceňujeme hlavně to, že ve městě vznikla nejen funkční protipovodňová ochrana, ale také oáza přírody s možností procházek po jeho obvodu“, dodal slavkovský starosta.

V případě, že začne stoletá voda protékat Litavou a dojde k vzdutí od jezu Šestisplav ústím Prostředníčka směrem do města, byl u silničního mostu vybudován hradící objekt. Voda se tedy již nedostane dále do intravilánu města. Při vyšších průtocích z povodí Prostředníčka je pro převedení vody využit nově vybudovaný kapacitní obtok. Z těchto prostor se voda přes přelivný objekt pod lávkou shromažďuje dále v retenčním prostoru v mokřadu.

„Vodu z mokřadního prostoru lze pak řízeně odpustit přes sdružený hradící výtokový objekt z mokřadu do stávajícího toku Prostředníčka dle manipulačního řádu stavby protipovodňové ochrany,“ upřesnil technický dozor stavby Jan Jelínek z investičního útvaru Povodí Moravy, s.p. Na úpravu toku Prostředníček navázalo ohrázování zástavby domů v ulici Luční s mobilní povodňovou stěnou na místní komunikaci Nerudova a Luční.

Protipovodňová ochrana Slavkova u Brna se stavěla na pozemcích, které vlastní město nebo na nich hospodaří Povodí Moravy, včetně přístupů k nim. Protože celá tato akce zabírala široké spektrum vodohospodářských činností, přiučili se na ní při celodenní exkurzi také studenti posledního ročníku vodohospodářského oboru Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

Slavnostního přestřižení pásky se ve Slavkově u Brna chopili: starosta města Ing. Ivan Charvát, gen.ředitel Povodí Moravy, s.p. Ing. Radim Světlík, ředitel divize Olomouc OHL ŽS, a.s. Ing. Jaromír Pelinka, obchodní ředitel IMOSu Brno, a.s. Ing. Eduard Hrouzka a další.
publikováno 26. června 2012, 12:00aktualizováno 27. ledna 2015, 15:57 štítky: Slavkov u Brna, protipovodňová opatření,