Na zlepšení kvality vody v plumlovské přehradě se podílí Olomoucký kraj i obce

PLUMLOV: Projekt Povodí Moravy, s. p. s názvem Opatření na zlepšení jakosti vody VD Plumlov podpořili v letošním roce částkou přesahující 295 tisíc korun Olomoucký kraj a sedm obcí v okolí nádrže. Poskytnuté dotace jsou stejně jako v minulých letech použity na financování provozu srážedel fosforu na jednotlivých přítocích do Plumlovské přehrady.

Ze srážedel se dávkuje síran železitý, který omezuje přísun živin do vodní nádrže. Přestože je chemické srážení fosforu na přítocích do přehrady poměrně účinné, řeší pouze důsledky znečištění vodních toků splaškovými vodami. Základem pro dobrou kvalitu vody v nádrži je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování zdrojů znečištění v jednotlivých obcích nad Plumlovskou přehradou.

Poskytnuté dotace v roce 2018:

Olomoucký kraj

100 000 Kč

Plumlov

73 021 Kč

Prostějov

50 000 Kč

Mostkovice

30 000 Kč

Lipová

22 328 Kč

Malé Hradisko

11 346 Kč

Stínava

4 733 Kč

Bousín

4 308 Kč

 Vodní nádrž zůstává pořád živým organismem, který se vyvíjí v závislosti na teplotě vody, velikosti přítoků i procesech, které se odehrávají v nádrži. Učiněná opatření fungují, ale rozvoji sinic v období sucha, horka a při znečištění přitékající vody nelze zabránit. Je to boj s přírodou. Přesto se Povodí Moravy daří dosáhnout svými dílčími opatřeními vyšší kvality vody.

Přiložená tabulka dokazuje vliv opatření na kvalitu vody ve VD Plumlov a srovnává období před a po provedení opatření. Tabulka uvádí hodnoty měření kvality KHS před vypuštěním nádrže a odtěžením sedimentů v letech 2006 – 2007 a pak po opětovném napuštění po těžbě sedimentů v letech 2016 – 2018.

Tabulka je pouze orientační, měření mezi jednotlivými roky neprobíhají vždy ve stejnou dobu, ale v intervalech 14 dnů.

Rok/měsíc

květen

květen

červen

červen

červenec

červenec

srpen

srpen

srpen

září

2006

1

X

2

2

2

4

4

4

5

5

2007

1

X

2

3

3

5

5

1

1

1

2016

1

1

1

1

1

1

3

3

3

4

2017

1

1

1

1

1

1

5

5

X

X

2018

1

1

1

1

1

3

2

4

4

4

1 voda vhodná ke koupání
2 vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
3 zhoršená jakost vody
4 voda nevhodná ke koupání
5 voda nebezpečná ke koupání
X měření nebylo provedeno

Povodí Moravy, s. p. realizovalo řadu opatření v povodí nádrže Plumlov, zejména technických opatření na Plumlovské přehradě, Podhradském rybníku a Bidelci. Vybudovány tak byly například mokřady a sedimentační nádrže na Podhradském rybníku i přehradě Plumlov a dokončena byla také výstavba nádrže na Čubernici. Technická opatření na kanalizacích a ČOV, ve kterých je stále nutné pokračovat, doplní také dokončení komplexních pozemkových úprav v jednotlivých katastrech a správná zemědělská praxe.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 13. listopadu 2018, 07:35 štítky: Plumlov, VD Plumlov, Opatření na zlepšení jakosti vody VD Plumlov, kvalita vody,