Nové protipovodňové zdi v Třebíči budou mít původní podobu

TŘEBÍČ (11. května 2011) – Obyvatelé Třebíče se nemusejí obávat toho, že jejich historické město budou hyzdit betonové protipovodňové zdi. Práce probíhají za dohledu památkářů, kteří hlídají výslednou podobu. Stavební práce na nových protipovodňových opatřeních začaly v září 2010 a jejich dokončení je plánované na jaro 2012.

V současné době jsou práce na protipovodňové ochraně Třebíče v poločasu. Výsledkem bude účinnější ochrana historické části města před povodní, která zvládne průtok vody 260 m³/s . Pro představu: Současné koryto udrží sotva průtok 170 m³/s.

Přestože na první pohled Třebíčané nezaznamenají výrazné změny, jejich město a domovy budou ochráněny před stoletou vodou. V současné době koryto řeky Jihlavy zvládne průtok vody sotva dvacetileté.

„Je pro nás velmi důležité, aby historický ráz Třebíče zůstal zachovaný. Lidé se tak nemusejí obávat toho, že by po stavbě zůstaly kolem koryta nehezké betonové zdi. Už nyní začínáme s jejich obkládáním. Používáme přitom zdivo, které je téměř k nerozeznání od původního. Všechny kroky samozřejmě konzultujeme s památkáři,“ ujistil techniko-provozní ředitel Povodí Moravy Mojmír Pehal.

Jsme velice rádi, že k ochraně města se přistoupilo takto komplexně a zodpovědně,“ řekl starosta Třebíče Pavel Heřman. Ten připomněl, že ačkoli poslední povodně zažili občané před více než pětadvaceti lety, měla před šesti lety ochranná zeď namále.

„V roce 2006 jsme zaznamenali prosakování původní zdi, chránící naši nejcennější památku – Židovské město zapsané na seznamu UNESCO. Pokud by tam nedošlo k nějakému zásahu, tak by hrozilo do budoucna i protržení,“ dodal Heřman.

Protipovodňová ochrana se týká téměři kilometr dlouhého úseku od Podklášterského mostu k Novodvorskému mostu. Na obou březích se budují nové ochranné zídky, které většinou kopírují současný stav. Většina míst, kde projektanti doporučili navýšení zdí, tak bude v období sucha na první pohled vypadat téměř stejně jako před zahájením stavby.

„Na místech, kde by mohly vyšší zídky narušovat historický ráz města, se zdi budují tak, aby se na ně při zvýšeném průtoku mohlo jednoduše nainstalovat mobilní hrazení. Na některých místech se tak při povodních zvětší ochrana až o 1,2 metru,“ upřesnil Martin Řehořek, ředitel závodu Morava Jih EUROVIA CS.

Kromě výstavby protipovodňových opatření využije Povodí Moravy také snížené hladiny řeky také k tomu, aby opevnilo břehy a nechalo vyvézt staleté nánosy podél břehů. Město zase využije stavebních prací k tomu, aby postavilo novou lávku v ulici Zdislavina.

Stavba je rozdělena na čtyři části

1) Protipovodňová ochrana Havlíčkova nábřeží – levý břeh

Ochrana Židovské čtvrti – památka UNESCO. Ochranná zídka kopíruje stávající trasu. Zdi budou téměř stejně vysoké jako dosud. Navýšení bude při povodních řešeno mobilním hrazením.

2) Nábřeží od Podklášterského mostu až k prodejně Billa – pravý břeh

Tato část zabrání rozlivu směrem na Karlovo náměstí (hlavní třebíčské náměstí). Stávající zeď bude opravena a od nové lávky k zaústění Stařečského potoka bude zeď navýšena o jeden až 1,4 metru (délka cca. 250 metrů)

3) Nábřeží od prodejny Billa k Novodvorskému mostu – pravý břeh

Podél zahrádek ulic Hlavova a Osovského se staví nová opěrná betonová zeď, vysoká od základu 4,5 metru a dlouhá necelých 150 metrů.

4) Nábřeží od skály k Novodvorskému mostu – levý břeh

Zde se budou navyšovat zídky, které se obloží kamenem. I zde bude prostor pro mobilní hrazení.

Základní fakta o protipovodňové ochraně Třebíče

Oficiální název: Jihlava, Třebíč – zvýšení kapacity koryta II. etapa

Investor: Povodí Moravy, s. p.

Financování: Program MZe – Podpora prevence před povodněmi, II.etapa (č.129 120)

Dodavatelé: Sdružení firem EUROVIA CS, a Zvánovec a.s.

Cena díla: cca. 130 milionů korun

Termín zahájení: září 2010

Předpokládaný termín ukončení prací: jaro 2012

publikováno 11. května 2011, 15:42aktualizováno 14. ledna 2012, 16:34 štítky: Třebíč, Jihlava, povodně, ochrana, zdi, UNESCO,