Slavkov u Brna: Objížďka kvůli protipovodňové stavbě skončí dřív

SLAVKOV U BRNA – Občané Slavkova u Brna a řidiči se dočkají návratu k původnímu provozu ve městě o dva týdny dříve. Stavebníci protipovodňové ochrany ve městě využili příznivého počasí a nyní finišují s konečnými pracemi v místě překopu silnice III. třídy na ulici Československé armády, uzavřené od 25. července. Její znovuotevření se plánuje již na pondělí 17. října, kvůli výjezdům vozidel z pokračující stavby zde však dočasně zůstane omezená rychlost.

Základní fakta o protipovodňové ochraně Slavkova

Oficiální název: Město Slavkov u Brna – povodňová ochrana města

Investor: Povodí Moravy, s. p.

Financování: Program MZe -Podpora prevence před povodněmi, II.etapa (č.129 120)

Dodavatelé: OHL ŽS, a.s. ve sdružení s IMOS Brno, a.s. a IMOS holding, a.s.

Termín zahájení: květen 2011

Předpokládaný termín ukončení prací: květen 2012

Státní podnik Povodí Moravy využil příznivého počasí př

i pracích na stavbách protipovodňové ochrany města a ukončí o dva týdny dříve uzavírku ulice Československé armády. Náhradní objízdná trasa od 25. července po obchvatu silnicí I/50 tak bude minulostí a provoz ve Slavkově se vrátí do starých kolejí. Stavbaři nyní postupně ukončují práce na takzvaném podzemním propustku v místě překopu silnice III. třídy. V době prázdnin dokončili rovněž ohrázování zemními hrázemi v lokalitě Luční.

„Práce na podzemním propustku budou nyní pokračovat dále, výstavbou však již nebude blokován provoz ve městě,“ uvedl ředitel závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s. p.) Pavel Cenek. V ulici Československé armády poblíž stavby zůstane kvůli zachování výjezdu vozidel dočasně snížena rychlost provozu.

Slavkovská stavba řeší ochranu níže položené části města před vysokými průtoky v Prostředníčku a Litavě a představuje závěrečné řešení ochrany města, zahájené před deseti lety. Veškeré zde plánované objekty jsou nyní ve fázi rozestavěnosti. Poblíž ulice Nerudovy se nyní průběžně dokončuje ochranná stěna podél stávajícího koryta Prostředníčka.„V prostoru mokřadu začínají být vidět první laguny. Stavbaři využili příznivých klimatických podmínek a práce postupují v současné době v mírném předstihu“ doplnil technický dozor stavby z Povodí Moravy Jan Jelínek.Koncem září se podle něj nově rozběhly práce na rekultivacích a část přebytečné ornice ze stavby se ukládá do projednaných lokalit v katastru města.

Vzhledem k velmi širokému rozsahu spektra vodohospodářské činnosti na tomto protipovodňovém opatření se na stavbě nedávno uskutečnila odborná exkurze. Studenti posledního ročníku vodohospodářského oboru Fakulty stavební VUT Brno viděli výstavbu v plné šíři, seznámili se s problematikou protipovodňových opatření a zúčastnili se i odborné diskuze s vedením stavby.

Celkové náklady na stavbu protipovodňové ochrany ve Slavkově u Brna dosáhnou 81,5 milionu korun bez DPH a pokrývá je státní dotace v rámci programu Ministerstva zemědělství ČR. Součástí akce je také vybudování mokřadu na ploše asi 35.000 metrů čtverečních k zachycení povodňových průtoků v případě potřeby. Vznikne tak přirozený funkční biokoridor, kde se uvnitř mokřadu i na patě hrází objeví nově vysazené olše a vrby. Nový retenční prostor vytvoří ve městě oázu přírody s možností procházek po jeho obvodu. Po předchozím zvýšení kapacity koryta Litavy získá Slavkov ochranu před zpětným vzdutím povodňových vod korytem toku Prostředníček i před přívalovými vodami ze severních svahů nad městem. Celková délka ohrázování v dané lokalitě dosáhne zhruba 1,3 kilometru a je dimenzována na průtok takzvané stoleté vody.

publikováno 7. října 2011, 10:13aktualizováno 14. ledna 2012, 16:26 štítky: PPO, protipovodňová stavba, mokřad, Slavkov u Brna, protipovodňové hráze, Litava,