Oprava hráze na Vranově začne příští rok

K uzavření koruny hráze vodního díla Vranov na dvě letní sezóny kvůli plánovaným opravám dojde v příštím roce. Předpokládané náklady na rekonstrukci hráze mají dosáhnout asi 90 milionů korun. Oprava začne ihned, jakmile budou k dispozici potřebné finanční prostředky z dotací na protipovodňová opatření.

VRANOV NAD DYJÍ – Připravovaná kompletní rekonstrukce koruny hráze vodního díla Vranov včetně průzkumu a jeřábové dráhy začne v roce 2015. „Již připravenou akci samozřejmě přihlásíme do třetí etapy protipovodňových opatření Ministerstva zemědělství neprodleně jakmile bude tento program otevřen. Opravu vnímáme jako jednu z priorit,“ sdělil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský s tím, že náklady dosáhnou asi 90 milionů Kč.

Přechodu přes korunu hráze, která by jinak byla zcela uzavřena pro automobilovou i pěší dopravu, tak letos v létě nic bránit nebude. V období realizace stavby se počítá s náhradní dopravou přívozem.

Stavební zásahy do hráze si vyžádal její nevyhovující technický stav, zejména konstrukce přemostění přelivů. „Výsledky prohlídky z roku 2011 konstatovaly nutnou zásadní opravu, při níž stavbaři nahradí celou železobetonovou mostní konstrukci,” doplnil ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy, s.p.) Jan Moronga. 

Základní informace o rekonstrukci koruny hráze VD Vranov

Předpokládané zahájení akce: 2015

Předpokládané ukončení akce: 2018

Projekt: VODNÍ DÍLA – TBD, a.s.

Odhad nákladů: cca 90 milionů Kč bez DPH

Projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci hráze včetně přemostění přelivů, mostních opěr, mostních závěrů i dosavadního zábradlí na obou stranách hráze. Opravou mají projít i betonové plochy pod jeřábovou dráhou, osvětlení na koruně a také poškozené sanované plochy z roku 2005. Hráz vranovské nádrže totiž prošla v letech 2003 až 2005 tříetapovými opravami povrchu návodního i vzdušného líce a generálku na současné standardy nyní absolvuje po téměř 80 letech i její koruna.

Projekt počítá se samostatnými stavebními objekty, mezi nimiž je mimo jiné postupné odstranění všech konstrukcí přemostění přelivů a betonáž nových, odstranění vozovky včetně izolací nebo osazení nových kabelových tras. Nechybí ani doplnění nových osvětlovacích stožárů nebo nového zábradlí z prefabrikovaných dílců.

Vodní nádrž Vranov leží na řece Dyji s dalším významným přítokem Želetavkou. Byla uvedena do provozu v roce 1934 a patří tak k nejstarším nádržím v povodí. Její rozsáhlá zatopená plocha představuje asi 760 hektarů, což je třikrát více než Brněnská přehrada. Hráz je betonová gravitační, v koruně má délku 290 metrů, šířku sedm a výšku 47 metrů nad terénem. Celkový objem nádrže přesahuje 133 milionů metrů krychlových. Plocha povodí nad nádrží odpovídá 2216 km2, z čehož polovina leží na území Rakouska.

Mezi funkce vodního díla Vranov patří nadlepšení průtoků v Dyji, odběr pro závlahy, snížení povodní, výroba elektrické energie, rekreace a rybaření. Vodárenská akciová společnost odebírá z nádrže surovou vodu pro úpravu na pitné účely. Vranovská nádrž patří rovněž k vyhledávaným rekreačním lokalitám, na jejichž březích a v blízkém okolí se nachází nejen velké objekty, ale i několik tisíc soukromých chat.

publikováno 17. dubna 2014, 07:54aktualizováno 18. dubna 2014, 09:46 štítky: Vranov, oprava hráze,