Podloží plumlovské hráze zpevní tisícovka pilířů

Práce na rekonstrukci Plumlovské přehrady se rozjely naplno. Sdružení Plumlov (firmy IMOS Brno, a.s. a DIS, spol. s r.o.) hloubí v těchto dnech tisícovku štěrkopískových pilířů, které zvýší únosnost podloží. Následně začnou pracovat na sanaci samotného návodního líce. Odtěženým materiálem pak stavbaři zavezou lagunu u Valáška.

PLUMLOV – Pracovníci státního podniku Povodí Moravy spolu s vítězem výběrového řízení spustili naplno plánované práce na Plumlovské přehradě. Stavbaři vyhloubí celkem 1000 pilířů, které zajistí stabilitu podloží. Harmonogram prací přitom dále upřesní podle povětrnostních podmínek. Po provedené úpravě příčného profilu nasypou hutněný násyp při návodním líci z kameniva. Odtěženým materiálem pak stavbaři zavezou lagunu u Valáška.

„Předpokládáme, že vyvezou více než 30 tisíc m3 zeminy. Naši rybáři před tím lagunu dolovili a zachránili odtud přes dvě tuny ryb,“ uvedl generální ředitel státního podniku Povodí Moravy Radim Světlík. Řešení stability návodního líce, tedy té části hráze, která je běžně pod vodou, je navrženo v celé délce a šířce hráze. Náročná rekonstrukce přehrady si vyžádá 136 milionů Kč a podle smlouvy má celá skončit na podzim příštího roku. Souběžně zmizí i vegetace, vzrostlá na dně vypuštěné nádrže.

Po rekonstrukci návodního líce začnou stavebníci pracovat na koruně hráze. Opraví tedy most, komunikaci, nainstalují nové zábradlí, lavičky a osvětlení. Celá koruna hráze je nyní uzavřena jak pro motoristy, tak pro pěší. „Místní lidé musí chodit okolo a to se jim nelíbí. Dokonce někdo poničil zámky u závor a také u stavebních buněk,“ upozornil ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína.

Před samotným napouštěním nádrže Plumlov plánuje Povodí Moravy, s.p. vybudovat na jejím přítoku zařízení ke srážení fosforu ve vodě, což výrazně omezí objem této snadno dostupné živiny pro sinice. Technologie se výborně osvědčila i na Brněnské přehradě. „Podle letošních zkušeností s kvalitou vody na Podhradském rybníce chceme předejít tomu, aby splašky znečištěná a fosforem bohatá voda z obcí tekla do Plumlovské přehrady bez sedimentů,“ uzavřel David Fína. Sedimentů také zbavený Podhradský rybník posloužil letos při vypuštěné nádrži Plumlov alespoň k částečnému prodloužení koupací sezóny.

Přípravě celé stavby předcházelo vybudování manipulační hráze, která bude sloužit jako ochrana staveniště před vyššími průtoky a přibližně pětiletou vodou. Podél hráze vznikla i pracovní příjezdová cesta pro nutné přesuny těžké techniky. Jedním z opatření správce toku na získání a udržení čistoty vody je i plánované vybudování tzv. litorálních zón, které dokáží částečně eliminovat zvýšený přísun živin ve vodě.

Oprava plumlovské hráze patří mezi jednu z nejnáročnějších vodohospodářských akcí v ČR. Projekt mimo jiné počítá s tím, že stabilizační část bude nasypána z lomového kamene a návodní líc získá opevnění kamennou dlažbou do cementové malty po korunu hráze.

publikováno 8. října 2012, 12:22aktualizováno 23. října 2012, 08:20 štítky: Plumlov, čištění vodní nádrže,