Po letošní úspěšné sezóně je VD Brno připravené na zimu

Po vydařené letní sezoně je vodní nádrž Brno připravená na zimu. Srážení fosforu i provoz aeračních věží byl ukončen na konci září a v průběhu října specializovaný tým potápěčů sklopil aerační věže. Opatření proti rozvoji sinic by měla pokračovat i v následujících letech.  

Od dubna až do září zajišťovalo dvacet věží provzdušňování vodního sloupce a promíchávání vody. Společně se srážením fosforu na přítoku do vodní nádrže tak vodohospodáři vytvářejí na Brněnské přehradě podmínky, které mají bránit masívnímu přemnožení sinic. I v letošním roce byla opatření, která provádějí společně Povodí Moravy, město Brno a Jihomoravský kraj, účinná a po celou dobu koupací sezóny zabezpečila požadovanou kvalitu vody pro rekreaci v Brněnské údolní nádrži.

Ihned po ukončení koupací sezóny v září začalo Povodí Moravy Brněnskou přehradu připravovat na zimu. Ta je již v současnosti zazimovaná. „Letošní rekreační sezóna proběhla úspěšně. V říjnu jsme ukončili srážení fosforu, postupně jsme začali sklápět všech dvacet aeračních a destratifikačních věží, vyměnili jsme značení na vodní hladině za zimní a následně jsme snížili hladinu v nádrži na zimní kótu. S koncem října jsme všechny práce dokončili a přehrada je tak připravená na zimu,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.. Hladina v nádrži je tak v současnosti čtyři metry pod maximální hladinou zásobního prostoru. Na této úrovni zůstane až do konce zimy, kdy vodohospodáři využijí zvýšených průtoků k opětovnému naplnění nádrže.

Jihomoravský kraj, statutární město Brno a Povodí Moravy, s. p. společně realizují třetí etapu projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži 2018 – 2022“. V rámci této etapy, jakožto celého projektu, je snaha udržet rovnovážný stav povrchových vod v údolní nádrži Brno, aby nebyly vytvořeny podmínky k masovému rozvoji toxických sinic. „Realizovaná opatření spočívají ve srážení fosforu na přítoku do Brněnské přehrady, který je hlavní živinou pro sinice. Dále je v provozu aerační systém na hlavním jezeře, který pomáhá okysličovat vodu u dna a promíchává celý vodní sloupec, kdy okysličenou vodu z vrchních vrstev posunuje směrem ke dnu a tím ztěžuje životní cyklus sinic,“ vysvětluje Gargulák.

Tato opatření se během realizace uplynulých etap projektu osvědčila jako vysoce účinná, proto by měla pokračovat a rozvíjet se i v průběhu další – již čtvrté etapy projektu. Ta by měla navázat na stávající etapu a pokračovat až do roku 2027. V současné době byly již zahájeny přípravné práce, v jejichž rámci bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro IV. etapu projektu, která vyhodnotí současná opatření a případně navrhne nové postupy.

Projekt „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“ byl zahájen již v roce 2010, kdy byl poprvé spuštěn aerační systém a srážení fosforu. V současné době probíhá již třetí etapa, která bude končit v podzimních měsících roku 2022. 

 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 11. listopadu 2021, 08:34aktualizováno 11. listopadu 2021, 09:03 štítky: Brno, VD Brno, realizace opatření VD Brno,