Podhradský rybník je bez sedimentů, dno se v prosinci povápní

PLUMLOV – Podhradský rybník má v příštím roce opět naději na kvalitní vodu. Skončila těžba sedimentů z jeho dna, následovat bude povápnění ze speciálního stroje a opětovné napouštění na jaře 2012. Rybník doplní v příštím roce na přítoku také sedimentační nádrž a mokřadní pásmo ke snížení zanášení a přísunu živin, obsažených ve vodě. 

Státní podnik Povodí Moravy ukončil v uplynulých dnech po čtyřech měsících těžbu sedimentů z Podhradského rybníka. Z jeho dna zmizelo více než 59.000 metrů krychlových nánosů z hloubky 0,4 až 0,5 metru, které skončily na bývalé skládce města Plumlova. „Minulý týden jsme nechali posekat a odvézt porost biomasy ze dna,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík. Akce je součástí projektu Čistá Hloučela a vodní nádrž Plumlov, přičemž náklady na ni dosáhly 23,1 milionu korun bez DPH.

Odborníci z Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny Botanického ústavu Akademie věd ČR nyní doporučili na základě provedených rozborů stabilizaci dna rybníka povápněním, stejně jako u zatím vypuštěné nádrže v Plumlově. Vzhledem k nedostupnosti dna pro těžkou techniku se při aplikaci vápna počítá s použitím speciální odlehčené rolby se širokými pásy. „Akci chceme zahájit v prosinci s doporučenou dávkou 200 kilogramů vápenného hydrátu na hektar,“ popsal David Fína. Případné dostupné živiny pro sinice by měly zmineralizovat přes zimu a se znovunapuštěním rybníka se pak počítá z jarních vod v roce 2012.

Základní fakta o čištění Podhradského rybníka

Zahájení akce: červenec 2011

Investor: Povodí Moravy, s. p.

Dodavatel: D.I.S. Brno

Náklady: 23,1 milionu Kč bez DPH

Plocha rybníka: 14, 5 hektaru

Odtěženo sedimentů: přes 59.000 m3

Z hloubky: 0,4 – 0,5 metru

Zhotovitel, firma D.I.S. Brno, zahájila akci na konci července 2011. V jejím rámci byla provedena také rekonstrukce výpustného objektu, loviště a kádiště a obnovily se i hlavní a vedlejší odvodňovací příkopy v rybniční zátopě. Nyní ještě probíhají drobné dokončovací práce. Poslední z trojice akcí, která má zbavit nádrže v povodí Hloučely sedimentů, předcházelo vyčištění blízkého rybníka Bidelec a souběžná těžba materiálu ze dna plumlovské nádrže.

V příštím roce se počítá s realizací projektu revitalizace konce vzdutí rybníka, jejímž cílem je odbourání živin na přítoku a zamezení jejich dalšího nadměrného přísunu do nádrže. Podle Davida Fíny byla žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí přijata s příslibem financování. „Součástí stavby bude i sedimentační nádrž s litorálním pásmem,“ dodal.

Na základě investičního záměru provozu Přerov (Povodí Moravy, s.p.) vznikla na Podhradském rybníce i rekreační lokalita, takzvaná koupací zóna. Jde o částečné oddělení zálivu u přilehlé pláže autokempu Žralok hrázovým tělesem. To má bránit zanášení zóny sedimentem zejména při povodňových stavech. „Ke zvelebení lokality pláže a pro příjemný vstup do vody jsme zde navezli vytěžený říční štěrkopísek,“ popsal vedoucí provozu David Čížek. Podle něj byla lokalita navíc vyspádována kvůli možnosti výlovů ryb.

Při průběžném vyhodnocování účinnosti čištění nádrží v povodí Hloučely opakovali odborníci nutnost navazujících akcí, které umožní udržet kvalitní jakost vody. V půlce listopadu tak město Plumlov zahájilo poslední část výstavby kanalizace, což by mělo vodám ulehčit od dalšího vnosu volně dostupných živin pro sinice. „Kanalizace z města odvede odpadní vody, které tak nebudou končit v nádrži,“ uvedl starosta Plumlova Adolf Sušeň. Akce přijde na 31,5 milionu korun, z toho téměř polovinu tvoří dotace z Ministerstva zemědělství. Výstavbu kanalizace má v plánu také obec Vícov, stejně jako Žárovice, Soběsuky a Hamry.

publikováno 24. listopadu 2011, 12:00aktualizováno 15. ledna 2012, 21:36 štítky: sinice, Plumlov, čištění vodní nádrže, těžba sedimentů, kvalita vody,