Podzimní čištění řek zajistili dobrovolníci i správce toku

OLOMOUCKO – Celkem 11 tisíc dobrovolníků ve 222 projektech se zúčastnilo v minulých dnech celostátních dobrovolnických akcí „72 hodin – ruku na to!“. Některé z nich se dotkly i státního podniku Povodí Moravy, například čištění řeky Romzy na Olomoucku. Akci si vzal pod patronát turistický oddíl TOM Tuři 4105 Olomouc a zúčastnilo se jí celkem 43 dobrovolníků od čtyř do 72 let. Správce toku jim poskytl rukavice, pytle a zajistil odvoz získaného materiálu.

„My tyto aktivity velmi vítáme a snažíme se dobrovolníkům vyjít vstříc alespoň zajištěním pracovních pomůcek a likvidací odpadu,“ prohlásil ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína.

Dobrovolníci vyčistili koryto řeky Romzy i okolí prameniště. Hromady větví, ale také pneumatiky, jim pomohli odvézt zaměstnanci Povodí Moravy, s.p. Akci chtějí příští rok zopakovat a vodohospodáři jim opět vyjdou vstříc, stejně jako dobrovolníkům z Prostějovska, kteří se postarali o úklid řeky Hloučely. Ten zajistil Český svaz ochránců přírody, regionální sdružení Iris z Prostějova. Účastníkům se podařilo zbavit odpadků biokoridor Hloučela od ulice Kostelecká po Tichou v celkové délce 2,7 km. Přes 60 dobrovolníků nasbíralo dva plné přívěsné vozíky odpadu.

Sami vodohospodáři usilovně pracují na zvýšení kapacity říčních koryt před nastávající zimou. Jen na závodě Horní Morava se podařilo v těchto dnech odstranit z řeky Juhyně rozsáhlé náplavy v objemu téměř 1000 m3. Ty se vytvořily v nadjezí a podjezí vodního díla jez Komárno po povodních v roce 2010 a 2011.

Letní povodně z roku 2011 také poškodily břehové opevnění na ploše zhruba 650 m3 a způsobily velké nánosy sedimentů na Moravě v obci Dolní Morava. „V místě už jsme odtěžili přes 450 m3 materiálu, který použijeme k opravám výtrží na březích Moravy,“ uvedl dále sedimentů a nyní provádíme obnovení kamenné rovnaniny“, uvedl dále David Fína s tím že stavbaři nyní obnovují kamennou rovnaninu.

Na základě žádostí občanů a ve spolupráci s obcí provádí správce toku také odstraňování sedimentů z Ostrovského potoka na Lanškrounsku. Vodní tok byl v majetku bývalé Zemědělské vodohospodářské správy a na jeho šestikilometrovém úseku bylo třeba odstranit z koryta asi 850 m3 sedimentů. 

publikováno 17. října 2012, 12:58 štítky: Hloučela, čištění koryta,