Povodí Moravy dokončilo výstavbu protipovodňových opatření Přerova

Povodí Moravy dokončilo další etapu protipovodňových opatření Přerova. Stavba protipovodňových zdí probíhala na několika místech a součástí opatření byla také stavba hradidlových komor a dodávka mobilního hrazení. Stavbu opatření slavnostně ukončil ministr zemědělství Zdeněk Nekula, primátor statutárního města Přerova Petr Vrána a generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Řeka Bečva v Přerově způsobila v posledních desetiletích několik povodní, které si vyžádaly rozsáhlý projekt protipovodňových opatření. Stavba ochrany města před povodněmi proto probíhala v etapách. Dokončená etapa tak navazuje na již realizovaná opatření v lokalitě U Kazeta a na nábřeží Dr. E. Beneše. „Protipovodňová opatření v Přerově jsou součástí opatření, která chrání města a obce v celém Pobečví. Konkrétně v Přerově bylo nezbytné zajistit ochranu před průtokem až 750 m³/s, což odpovídá padesátileté povodni. Připravovaný boční suchý poldr u Skaličky zajistí, aby byli obyvatelé Pobečví chráněni před důsledky povodně o rozsahu povodně v roce 1997 ,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Stavba spočívala ve vybudování dvou protipovodňových betonových nábřežních zdí včetně mobilního hrazení a opatření na stokové síti, která mají při povodních zabránit zpětnému zaplavení přes kanalizační síť. Nové protipovodňové zídky vyrostly v lokalitách nad jezem a u tenisových kurtů. „Stávající protipovodňová opatření jsme doplnili o protipovodňové zídky v celkové délce 750 metrů. Opatření zamezí nejen průniku vody z řeky Bečvy, ale také průsakům podzemních vod. Protipovodňové zídky doplní opatření na stokové části města, aby se voda nedostávala do zástavby kanalizační síti, a mobilní hrazení, která budou instalována v době hrozící povodně,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Dokončená ochrana před velkou vodou představuje již třetí dílčí opatření v rámci protipovodňové ochrany města Přerova. Příprava celé akce byla úzce koordinována se zástupci města Přerova. „Mám radost nejen z toho, že se nám podařilo posílit ochranu Přerova před povodněmi, ale také z toho, že takto rozsáhlá výstavba protipovodňových opatření výrazně nezasahovala do chodu města. Nově je chráněna část města kolem tenisových kurtů, kde se voda dříve rozlévala již při dvacetileté povodni. Kolem zídky jsme nainstalovali několik prvků, které přispějí k vyšší atraktivitě stezky podél Bečvy a zpříjemní procházky a projížďky podél vody nejen našim obyvatelům, ale také návštěvníkům města,“ prohlásil primátor města Přerova Petr Vrána.

Slavnostní ukončení výstavby se uskutečnilo v pátek 9. června za účasti ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, primátora Přerova Petra Vrány a generálního ředitele Povodí Moravy Václava Garguláka nedaleko lávky u tenisových kurtů. V těchto místech došlo k navýšení hráze a výstavbě protipovodňové zídky, která přilehlé zástavbě a sportovištím zajistí ochranu až před padesátiletou povodní.

Práce odstartovaly v březnu 2022 a byly dokončeny v řádném termínu v květnu 2023. Celkové investiční náklady činí 72,1 mil. Kč. Hrazeny jsou z dotace Ministerstva zemědělství ve výši 58,6 mil. Kč, z vlastních zdrojů Povodí Moravy a také z finanční spoluúčasti města Přerova ve výši 12,6 mil. Kč.

Protipovodňová ochrana města Přerova je součástí koncepce celkové ochrany Pobečví před velkou vodou. Ta sestává ze dvou etap. V rámci první etapy probíhá výstavba liniových opatření, která chrání obce a města podél vodního toku. Hlavní opatření druhé etapy bude představovat výstavba VD Skalička. Vodní dílo je základním a nezbytným prvkem systému protipovodňové ochrany na řece Bečvě. Obě etapy ochrání 110 tisíc obyvatel Pobečví až na úroveň povodně v roce 1997. 

Fotografie pro média:

Dokončená etapa ochrany Přerova před povodněmi
Slavnostní ukončení výstavby protipovodňové ochrany města...
stáhnout originál (JPG, 645 kB)
stáhnout popis (TXT)

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 9. června 2023, 14:11aktualizováno 12. června 2023, 09:29 štítky: protipovodňová opatření, Přerov,