Povodí Moravy dokončuje přípravy na zahájení sezóny na Baťově kanále

 

Baťův kanál je téměř připravený na letošní oslavy osmdesátého výročí. Povodí Moravy dokončuje nezbytné opravy opevnění ve vybraných úsecích. Do konce dubna ještě proběhne čištění rejd plavebních komor, údržby a seřízení jejich technologií a další předsezónní práce.

Povodí Moravy, s. p. opravil ve vybraných úsecích téměř osm desítek let staré opevnění Baťova kanálu. Opravy zahájil správce plavební cesty v první polovině září 2017. „V tuto chvíli probíhají již závěrečné dodělávky a zaměstnanci Povodí Moravy zahájili předsezónní přípravy plavebních komor. V následujících dnech budeme kanál napouštět tak, aby plavby mohly začít ještě před oficiálním zahájením plavební sezóny,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Zatímco na rozsáhlé opravy opevnění poskytl prostředky Státní fond dopravní infrastruktury, řadu drobných oprav, veškeré provozní náklady a přípravné práce financuje Povodí Moravy, s. p. 

Práce na opevnění Baťova kanálu je možné kvůli plavební sezóně provádět pouze v zimních měsících. I proto musela loňská sezóna v některých úsecích skončit předčasně. „Rozsáhlou opravu opevnění jsme provedli v rekordně krátké době, aby se nedotkly další plavební sezóny a současně respektovaly podmínky umožňující práce v chráněném území. V letošní sezóně návštěvníky Baťova kanálu potěšíme prodloužením plavební sezóny a zahájíme provoz plavebních komor už 27. dubna,“ dodává Gargulák. Komorování tak Povodí Moravy, s. p. zahájí ještě před oficiálním startem plavební sezóny a bude probíhat už ve dnech 27. 4., 28. 4. a 29. 4. a výjimečně pak v pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018. 

V současnosti je již schválený harmonogram pro komorování. Povodí Moravy bude zajišťovat provoz plavebních komor vždy od 9:3o do 18:oo hodin s tím, že od 13:3o – 14:oo bude povinná polední přestávka. Poslední komorovací cyklus bude zahájen nejpozději 15 minut před koncem komorovací doby. V měsíci květnu a září bude komorování probíhat v pátek, sobotu a neděli. V červnu, červenci a srpnu pak od úterý do neděle. Povodí Moravy zajistí provoz plavebních komor také ve všechny státní svátky. Proplutí plavebními komorami je bezplatné, jejich provoz a údržbu zajišťuje a financuje Povodí Moravy, s. p.

Opravy na opevnění probíhaly na třech úsecích: Vnorovy – Strážnice, Vnorovy – Veselí nad Moravou, Huštěnovice – Babice. Zatímco v prvních dvou opravovaných úsecích jsou práce před dokončením, v posledním dodavatelská firma nesplnila termíny a Povodí Moravy, s. p. tomuto dodavateli ukončilo smlouvu. Úsek Huštěnovice – Babice bude po celou sezónu v provozu, k opravě úseku se státní podnik vrátí v průběhu následující zimy. Současně Povodí Moravy, s. p. plánuje opravit i další úseky Baťova kanálu. Opravy musí naplánovat opět na technicky nevhodné zimní měsíce, aby nedošlo k omezení plavební sezóny.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 11. dubna 2018, 14:09aktualizováno 11. dubna 2018, 14:14 štítky: Baťův kanál,