Povodí Moravy opravilo břehy Trusovického potoka na Olomoucku

OLOMOUCKO – Obce Bělkovice a Bohuňovice na Olomoucku se nemusí obávat vysokých průtoků v Trusovickém potoce. Jeho břehy totiž letos v jarních měsících opravili zaměstnanci Povodí Moravy, s.p., provoz Olomouc. Stabilizaci koryta, která maximálně snížila nebezpečí škod na majetku, provedl podnik s vlastními silami a mechanizací.

Pracovníci olomouckého provozu státního podniku Povodí Moravy opravili v měsících dubnu a květnu břehy Trusovického potoka. Jedná se o levostranný přítok řeky Moravy, který by v případě zvýšených vodních průtoků a následného rozlivu toku mohl poškodit přilehlé nemovitosti v obcích Bělkovice a Bohuňovice na Olomoucku. Celkové náklady na obě akce dosáhly půl milionu korun a podnik je provedl vlastními silami a mechanizací.

„Břehy potoka v Bělkovicích poškodil průchod jarních vod v roce 2009,“ uvedl Josef Holásek, vedoucí provozu Olomouc (Povodí Moravy, s.p.). Z celého úseku potoka v obci stavbaři nejprve na jaře odstranili náletové dřeviny. Uvnitř obce poté opravili dvě břehové výtrže zhutněnou zeminou a opevnili břeh záhozem z lomového kamene. Spáry vyklínovali menšími kameny a svahy s doplněnou zeminou a humusem pak oseli travní směsí.

Obdobný postup zvolili i v Bohuňovicích při opravě břehu v délce 65 metrů poblíž postavených rodinných domků. „Pařezy topolů, pokácených v minulých letech, byly již zcela podemleté a mohly se sesunout i s kořenovým balem do potoka,“ vysvětlil Holásek. Svah zpevnil v jeho spodní části kamenný zához, umístěný za novou patku z lomového kamene o hnotnosti 80 až 200 kilogramů. Zhutněný zásyp štěrkopísku sahal asi 20 centimetrů pod vrchol patky, poté jej doplnila zemina s travním osevem a také dříve sejmutá drnová vrstva. Na vrch zpevněného svahu pak přišla pětice nově vysazených vrb.

publikováno 26. května 2011, 15:58aktualizováno 14. ledna 2012, 16:22 štítky: Trusovický potok, povodně, škody, opravy,