Povodí Moravy otevřelo novou laboratoř v Uherském Hradišti

Uherské Hradiště – Státní podnik Povodí Moravy v lednu otevřel v Uherském Hradišti novou budovu vodohospodářských laboratoří. Laboratoř vyhovuje náročným požadavkům na analytickou práci, rozbory vod i sedimentů a zkoušek půd, kalů a biologického materiálu. Ještě před tímto slavnostním otevřením získala laboratoř akreditaci nových prostor a zároveň obhájila akreditaci celého portfolia analýz včetně vzorkování.

Laboratoř Povodí Moravy, s.p. v Uherském Hradišti ročně odebere z moravských řek a vodních nádrží tisíce vzorků a provede desítky tisíc analýz. Laboratorní práci teď budou mít zaměstnanci snazší díky podmínkám, které jim nabízí nová budova laboratoří. Nová laboratoř byla slavnostně otevřena za účasti vedení podniku i zaměstnanců v pondělí 22. 1. 2018.

 „Prostory starých laboratoří již přestávaly stačit náročným požadavkům, které musí podobně specializovaná pracoviště plnit. Již v roce 2015 jsme proto nechali vypracovat projektovou dokumentaci a provedli nezbytné kroky vedoucí k realizaci stavby, abychom mohli zaměstnancům našich laboratoří poskytnout nové pracoviště. Nová vodohospodářská laboratoř nabízí díky svému modernímu vybavení a logickému uspořádání prostor nejen ideální podmínky pro odvádění kvalitní práce, ale také splňuje veškeré bezpečnostní požadavky,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Václav Gargulák.

Samotná stavba začala v prosinci 2016 a zkolaudována byla v prosinci 2017. Cena za výstavbu budovy společně s vybavením laboratorních a kancelářských prostor přišla na 11,5 mil. Kč. Přístroje a zařízení bylo přesunuto z původních laboratoří.

„V roce 2017 bylo na pracovišti v Uherském Hradišti zpracováno 2.144 vzorků různých typů vod a pevných matric, což představuje 30.989 analýz a stanovení. Během odběrů vzorků bylo najeto 40.414 km. Díky moderní laboratoři můžeme nadále spolehlivě dohlížet na kvalitu povrchové i podzemní vody na celém středním toku řeky Moravy, monitorovat stav pitné i koupací vody pro obyvatele Zlínského kraje i jižní Moravy,“ dodává ředitel pro správu povodí Antonín Tůma, pod kterého činnost vodohospodářských laboratoří spadá. 

Před zahájením činnosti musela laboratoř projít akreditací nových prostor a obhájit akreditaci analýz a vzorkování. Akreditace proběhla v první polovině prosince 2017. Odborný posuzovatel během ní pozitivně zhodnotil nejen kompletní technologické řešení, použité matriály a členění jednotlivých místností, ale také bezpečnostní prvky, veškeré provedené kontroly v rámci návaznosti měření i připravenost dokumentace systému kvality.

Tradice laboratoří v Uherském Hradišti sahá do 70. let 20. století – v roce 1973 byl provoz zahájen v pronajatých prostorech v Malenovicích, v roce 1974 byly přesunuty do areálu Zerzavice v Uherském Hradišti. Od roku 1982 se nachází přímo v areálu ředitelství závodu v Uherském Hradišti.

Vodohospodářské laboratoře Povodí Moravy, s.p. jsou zkušební laboratoří č. 1190 akreditovanou Českým institutem pro akreditaci o.p.s. Provádí analytické, fyzikálně-chemické, biologické a mikrobiologické zkoušky vod, výluhů, plavenin, sedimentů, půd, kalů a biologického materiálu. Zajišťují i vzorkování pitných, povrchových, podzemních, odpadních vod a vod ke koupání, pevných matric přírodního původu. Tyto činnosti zabezpečuje nejen pro vlastní správu povodí a stát, ale i pro občany a firmy. Vedle stanovování kvality vody ze studní to jsou například také rozbory pro kolaudační řízení či stanovení účinnosti čistíren odpadních vod a úpraven pitné vody.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 25. ledna 2018, 09:44 štítky: vodohospodářské laboratoře, Uherské Hradiště,