Protipovodňová ochrana Troubek má reálné obrysy. Zastupiteli prosazované úpravy ale mohou ohrozit okolní obce a města

TROUBKY 5. DUBNA 2011 – Dlouhodobě připravovaný projekt protipovodňové ochrany Troubek na Přerovsku je ze strany Povodí Moravy, s.p. jako investora možné kdykoli spustit. Zahájení staveb hrázového systému a dalších nutných opatření však nyní prodlužují jednání se zastupiteli, kteří trvají na vlastním řešení.

Projektovou dokumentaci mají přitom k dispozici od prosince 2010 a po třech jednáních ji třikrát připomínkovali. Jedná se hlavně o posunutí navržené hráze o několik desítek metrů blíže k Bečvě a také odlehčovací rameno řeky směrem ke Chropyni a Kojetínu.

„Naším cílem je dospět se zástupci obce Troubky ke shodě, protože jen tak můžeme dosáhnout toho podstatného, tedy ochrany lidí i majetku a eliminace povodňových škod tak, aby se neopakovala situace z let 1997 a 2010,“ zdůraznil generální ředitel podniku Radim Světlík. Zastupitelstvo podle něj mělo a má možnost prosazovat řešení vlastní, ale musí mít vždy na paměti, že tyto varianty nemohou zhoršovat odtokové poměry na soutoku Moravy a Bečvy a ohrozit tím okolní obce a města.

Jen na začátku února 2011 vznesli zastupitelé k projektu devět připomínek, které v osmi případech Povodí Moravy zvážilo a akceptovalo úpravou dokumentace. Trasa hráze je tak například posunuta tak, aby nebyla umístěna v lokalitě u pily. Obec naproti tomu chce ještě posunout hráze blíže k Bečvě, zvětšit jejich poloměr a udělat takzvanou kruhovou ochranu s pokrytím více pozemků v extravilánu. To by však zmenšilo území povodňového rozlivu vody a ve svém důsledku ohrozilo okolní obce a města, jako jsou Rokytnice, Citov, Císařov, případně Chropyně i Kroměříž.

Povodí Moravy navrhuje opatření, které ve všech jeho částech řeší průtok stoleté vody s bezpečnostním převýšením o 0,85 metru.

publikováno 5. dubna 2011, 18:34aktualizováno 15. ledna 2012, 21:01 štítky: Bečva, Troubky, povodně, ochrana,