Provoz srážedel fosforu finančně podpořil Olomoucký kraj i obce v okolí Plumlovské přehrady

Projekt Povodí Moravy, s.p. s názvem Opatření na zlepšení jakosti vody VD Plumlov podpořili v letošním roce částkou téměř 300 tisíc korun Olomoucký kraj a sedm obcí v okolí nádrže. Poskytnuté dotace jsou stejně jako v minulých letech použity na financování provozu srážedel fosforu na jednotlivých přítocích do Plumlovské přehrady.

Ze srážedel se dávkuje síran železitý, který omezuje přísun živin do vodní nádrže. Přestože je chemické srážení fosforu na přítocích do přehrady poměrně účinné, řeší pouze důsledky znečištění vodních toků splaškovými vodami. Základem pro dobrou kvalitu vody v nádrži je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování zdrojů znečištění v jednotlivých obcích nad Plumlovskou přehradou. 

Krajská hygienická stanice v Olomouci hodnotila kvalitu vody na koupacím místě U vrbiček 1× za 14 dní od poloviny května do konce srpna. „V květnu a červnu bylo hodnocení výborné. Na začátku července byl na přehradě stupeň 3, který vydržel až do konce srpna, v září byl pak výsledkem analýz stupeň 4. V letošní sezóně tedy bylo koupání, i když s obtížemi, možné po celé období prázdnin. Je to už třetí sezóna, ve které se podařilo udržet přehradu bez zákazu koupání,“ uvádí generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. 

Povodí Moravy, s. p. se na udržení dobré kvality vody ve VD Plumlov podílí po odborné i provozní stránce. Zaměstnanci státního podniku zajišťují chod a servis srážecích stanic, zajišťují dohledové centrum a provádějí elektrikářské práce. Součástí opatření je i podrobný monitoring kvality vody a to pro nastavení celého systému, tak k vyhodnocení jakosti vody. Celkové náklady Povodí Moravy, s. p. překračují ročně částku 100 tis. Kč. 

Povodí Moravy, s.p. realizovalo řadu opatření v povodí nádrže Plumlov, zejména technických opatření na Plumlovské přehradě, Podhradském rybníku a Bidelci. Vybudovány tak byly například mokřady a sedimentační nádrže na Podhradském rybníku i přehradě Plumlov a dokončena byla také výstavba nádrže na Čubernici. Technická opatření na kanalizacích a ČOV doplní i dokončení komplexních pozemkových úprav v jednotlivých katastrech a správná zemědělská praxe.

Poskytnuté dotace v roce 2020:

poskytovatel dotace

výše poskytnuté dotace

Olomoucký kraj

100 000 Kč

Plumlov

73 021 Kč

Prostějov

50 000 Kč

Mostkovice

30 000 Kč

Lipová

22 328 Kč

Malé Hradisko

11 346 Kč

Stínava

4 733 Kč

Bousín

4 308 Kč

celkem

295 736 Kč

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 25. listopadu 2020, 12:13aktualizováno 27. listopadu 2020, 13:00 štítky: VD Plumlov, Opatření na zlepšení jakosti vody VD Plumlov,