Rekonstrukce vodního díla Opatovice zajistí zvýšení bezpečnosti

OPATOVICE: Rekonstrukce vodního díla (VD) Opatovice zajistí bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně a zároveň umožní bezpečné užívání tohoto vodního zdroje pro zásobování obyvatelstva v následujícím období. Současně vodohospodáři provedou opatření, která sníží rizika poruchy konstrukce přehrady. Stavební práce budou zahájeny v měsíci březnu 2017 a ukončeny budou v roce 2019. Náklady jsou vyčísleny na 78 mil. Kč.

Po dobu rekonstrukce provede Povodí Moravy, s.p. na VD Opatovice mimořádnou manipulaci. Ta bude spočívat ve snížení hladiny tak, aby retenční prostor nádrže poskytnul dostatečnou ochranu pro zachycení případné povodně. „Úroveň snížení hladiny bude závislá na aktuální fázi stavby. Maximální snížení, oproti normálnímu stavu, je naplánováno na jaro 2017 a bude činit 11,4 m. Délka trvání bude však jen 6 měsíců. V této fázi stavby budou realizovány objekty v zátopě nádrže, jako jsou opravy návodního opevnění a práce na bezpečnostním přelivu,“ upřesňuje statutární zástupce Povodí Moravy, s.p. Antonín Tůma. Následně bude hladina postupně opět navyšována v závislosti na jednotlivých fázích výstavby. „Průběh rekonstrukce neovlivní zajištění odběru vody pro skupinový vodovod Vyškov a Bučovice, odběr bude zachován v plném rozsahu,“ doplňuje Antonín Tůma.

Stavební práce jsou rozděleny do deseti objektů např. koruny hráze, bezpečnostního přelivu, přemostění skluzu i skluzu samotného, vývaru, odpadního koryta a přitěžovací lavice. Součástí je i modernizace zařízení technickobezpečnostního dohledu.

Rekonstrukcí hráze dosáhne Povodí Moravy, s.p. toho, že zabezpečení bude v souladu s platnou vyhláškou o technických požadavcích pro vodní díla. Po jejím dokončení dokáže nádrž ochránit území a obyvatele žijící pod vodním dílem na kontrolní desetitisíciletou povodeň. Rekonstrukce tak vyhoví současným požadavkům a zvýší bezpečnost vodní nádrže proti přelití koruny hráze. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 21. února 2017, 15:08aktualizováno 2. listopadu 2017, 12:31 štítky: VD Opatovice, Antonín Tůma,