Rozhodnutí soudu: OLD užívá pozemky Povodí Moravy neoprávněně

Podle středečního rozhodnutí okresního soudu ve Znojmě musí Martin Balík vyklidit pozemky na Vranovské přehradě. Soud rozhodnul, že podnikatel užívá pozemky bez řádně uzavřené smlouvy. Pozemky patří státu a jsou pod správou Povodí Moravy, s.p. 

Přístaviště OSOBNÍ LODNÍ DOPRAVY, s.r.o., jejímž jednatelem pan Balík je, blokuje jediný řádný přístup k vodní hladině. Ten správce vodního díla vybudoval pro přístup složek integrovaného záchranného systému. Firma teď musí podle rozhodnutí soudu vyklidit nejen pozemek na hrázi, ale i další pozemky, které slouží jako přístaviště. Soud dal ve sporu za pravdu Povodí Moravy, s.p., které se na soud obrátilo, protože pan Balík neoprávněně využívá pozemky státního podniku, na kterých podniká a provozuje svou činnost.

„Okolnosti, které považujeme za zásadní a hovořící ve prospěch veřejného zájmu a našeho podniku, nyní potvrdilo rozhodnutí okresního soudu. Předložili jsme soudu všechny relevantní důkazy, a to zejména ve vztahu ke složkám integrovaného záchranného systému. Doložili jsme také, že z naší strany nedošlo k porušení dominantního postavení ve věci ukončení nájemní smlouvy. To potvrdilo i šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v roce 2014,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský.

Jednání Okresního soudu ve Znojmě představovalo další z řady jednání ve věci žaloby na vyklizení pozemků, které společnost OLD užívá jako přístaviště pro své lodě. Žaloba na vyklizení předmětných nemovitostí u soudu prvního stupně byla podána ze strany Povodí Moravy už v září 2014. Rozsudek Povodí Moravy obdrží do 30 dnů ode dne vyhlášení rozhodnutí, tedy nejpozději do 13. května. Lhůta k podání odvolání je 15 dnů od doručení rozhodnutí, jinak rozsudek nabude právní moci. Pravomocný rozsudek je exekučním titulem, tedy podkladem pro výkon rozhodnutí. 

V průběhu roku 2014 proběhla řada jednání v součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému, na základě kterých Povodí Moravy navrhlo podmínky pro sepsání a uzavření nové nájemní smlouvy. Pan Balík tyto podmínky odmítnul a nereagoval ani na výzvu k vyklizení pozemků. Následně byla ze strany Povodí Moravy podána žaloba o vyklizení. Navíc novelou zákona o vnitrozemské plavbě od 1. 1. 2015 musí každý provozovatel přístavišť mít povolení plavebního úřadu. K tomu musí doložit, že má vlastnické nebo jiné právo užívání k pozemkům a stavbám, která jsou pro jejich provozování nezbytná. Tyto dokumenty a povolení pan Balík nemá.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 15. dubna 2016, 11:04aktualizováno 18. dubna 2016, 14:38 štítky: Vranov, Vranovská přehrada, VD Vranov, Balík, soud,