Setkáním ke Skaličce vévodila věcná diskuse

Černotín, Hustopeče nad Bečvou, Kelč, Milotice nad Bečvou, Skalička, Špičky, Ústí a Zámrsky, obce, jejichž katastrů a nemovitostí se dotkne připravovaná vodní nádrž Skalička. Ta je základním a nezbytným prvkem systému protipovodňové ochrany na Spojené Bečvě. O realizaci vodního díla i majetkovém vyrovnání jednali představitelé Povodí Moravy, s. p. s občany přímo v dotčených obcích. Veřejných přednášek a debat se účastnili také zástupci Ministerstva zemědělství.

Dlouhá léta plánované protipovodňové opatření v povodí řeky Bečvy se výrazně přibližuje očekávané realizaci. Připravovaná výstavba vodního díla vyvolala mezi místními řadu otázek. Většina z nich má v živé paměti důsledky povodní z let 1997 a 2010. Povodí Moravy s. p. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství proto připravilo sérii přednášek a diskusí s občany osmi obcí, na kterých představilo celý projekt vodní nádrže Skalička, její význam i to, jak bude probíhat majetkové vyrovnání.

Uskutečněná setkání tak probíhala věcně, bez emocí. Občané se zajímali nejčastěji o to, jak bude probíhat výkup pozemků a staveb, kterých pozemků se výstavba vodního díla dotkne, jaké bude mít nádrž využití a jaké bude mít dopady na životní prostředí. Zástupci státního podniku i ministerstva na všechny dotazy občanů pečlivě odpovídali. „Velmi si vážíme přístupu občanů, se kterými jsme se setkali na veřejných schůzích. Těší nás, že jsme měli možnost osobně si promluvit a reagovat na každý dotaz a připomínku. S řadou z nich jsem měl možnost promluvit si i po skončení besedy. Obyvatelé obcí výstavbu nádrže přijímají jako nezbytný krok, který je potřeba učinit, aby řada měst a obcí podél řeky byla ochráněna před velkou vodou a aby bylo možné využívat vodní zdroje v době dlouhodobého sucha,“ děkuje za pozitivní přístup generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Jan Hodovský.

Hlavním účelem nádrže je protipovodňová ochrana, což je plně v souladu s dříve připravovanou koncepcí suché nádrže. Počet chráněných obyvatel bude přibližně 110 tisíc, rozsah chráněného území v úseku mezi navrhovanou nádrží a soutokem s Moravou je 5 800 ha. „Kromě ochrany proti povodním přispěje vodní dílo Skalička k tlumení dopadů sucha a k posílení biologických a hygienických funkcí vodního toku v situacích podobných roku 2015. Rovněž se tím může dosáhnout větší spolehlivosti dodávek pro různé odběratele vody z řeky, to se týká zejména průmyslových odběrů v Přerově a případně i níže pod soutokem na řece Moravě,“ vysvětluje Hodovský. Vedlejší využití nádrže pak bude spočívat ve výrobě elektrické energie a v rekreaci.

První setkání se uskutečnilo 19. února ve Skaličce. Poslední proběhlo 31. března v Hustopečích nad Bečvou. Za Povodí Moravy se akcí účastnil přímo generální ředitel Jan Hodovský, ředitel závodu Horní Morava Jiří Zedníček nebo investiční ředitel Jan Šmatera. Ministerstvo zemědělství zastupoval ministr Marian Jurečka, náměstek ministra Aleš Kendík nebo vrchní ministerský rada Pavel Punčochář. Po prezentaci informací o vodním díle Skalička následovala debata s občany. Délka jednotlivých setkání přesahovala tři hodiny.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 3. dubna 2016, 10:03 štítky: Skalička, záplavová území, setkání s občany,