Srážky doplnily zásoby vody ve vodních nádržích

Uplynulý týden byl díky západnímu oceánskému proudění a přecházejícím frontálním systémům srážkově nadnormální. Hladiny některých vodních toků stouply až o 60 cm, v průměru o 5 až 40 cm. Dešťové srážky vodohospodáři zachytili ve vodních nádržích.

Po období zvýšených průtoků, způsobených odtáváním sněhové pokrývky a vydatnými srážkami, pokračoval na většině nádrží vzestup hladin vlivem zvýšených přítoků. Nejvíce vody zachytily vodní nádrže Vranov a Vír. „Zásobní prostory nádrží v povodí Bečvy a na východě území máme plné nebo se plnému stavu blížíme. Na nádržích v povodí Dyje postupně plníme zásobní prostory, kdy se snažíme využít dotékající vodu. Ve vranovské vodní nádrži jsme zachytili 2,8 mil. m3, na Víru pak 2,9 mil. m3 vody,“ popisuje situaci generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Celkově se za poslední týden v nádržích podařilo zachytit 7,7 mil m3 vody. I nadále však platí, že vodohospodáři vypouští z vodních nádrží nezbytné minimum. Vodní nádrž Vranov je naplněna ze 70 %, Vír z 92 % zásobního objemu. Vodárenské odběry jsou zabezpečovány v požadovaných množstvích.

Zatímco vodní toky ve východní části povodí Moravy jsou na nadprůměrných hodnotách, některé menší toky na jižní Moravě a na Vysočině nedosahují ani čtvrtiny březnových průměrných hodnot. Například Rokytnou v Moravském Krumlově teče 40 % březnového normálu, Želetavkou ve Vysočanech protéká pouze 19 % dlouhodobého měsíčního průtoku, Jevišovkou v Božicích dokonce pouze 3 %. „Toky na východě území jsou teď na nadnormálních hodnotách, například v Bečvě teče o 60 % více vody, než je v tomto období běžné. Je škoda, že v této části území není dostatek vodních nádrží, abychom tuto vodu mohli zachytit a v době sucha ji využívat například na nadlepšování průtoků či na zajištění dodávek surové vody,“ vysvětluje Gargulák. Hrozba sucha je stále aktuální i přes nadprůměrné srážky v uplynulém týdnu. Nejsušší oblastí v republice stále zůstává jih Moravy. I z tohoto důvodu byla využita akumulovaná voda v nádržích Nové Mlýny na povodňování lužních lesů v celé soutokové oblasti Moravy a Dyje. Povodňování probíhalo od úterý 3.3 do čtvrtka 5.3.

Připravenost a naplněnost nádrží je pro vodohospodáře klíčová. Přes mimořádně srážkově chudou zimu se však díky únorovým srážkám podařilo zásobní prostory nádrží doplnit. „Pracujeme s různými scénáři, tedy i se scénáři, že by se mohlo extrémní sucho opakovat. V současnosti jsou s ohledem na přijatá opatření plánované dodávky vody pro vodárenské účely z našich vodních nádrží zajištěné. V případě srážkového deficitu může v tocích bez možnosti nadlepšení vodou z nádrží docházet v průběhu jara a léta k jejich vysychání,“ doplňuje Gargulák.

Povodí Moravy, s. p. dlouhodobě realizuje řadu opatření pro posílení vodních zdrojů. Vedle mimořádných manipulací na vodních nádržích připravuje výstavbu vodní nádrže Vlachovice ve Zlínském kraji, pracuje na rekonstrukci přivaděčů do vodárenské nádrže Hubenov na Vysočině, usiluje o navýšení objemu zadržené vody v novomlýnských nádržích o 9 mil m³. Současně s opatřeními na vodních nádržích realizuje státní podnik také rozsáhlá přírodě blízká opatření na vodních tocích, která přispívají zadržení vody v krajině. Příkladem je dokončené napojení odstavených ramen Dyje, renaturace Moravy nad Olomoucí, zahajovaná revitalizace Bečvy a další.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 6. března 2020, 10:44aktualizováno 6. března 2020, 11:05 štítky: Nové Mlýny, VD Nové Mlýny, povodňování, soutok, lužní lesy,