Stavba „zelené etapy“ protipovodňové ochrany Olomouce

OLOMOUC – Další etapa protipovodňové ochrany města Olomouce před téměř dvousetletým průtokem v řece Moravě odstartuje za tři měsíce. Obyvatelé Nových sadů a Nového světa se po dostavbě už nebudou muset obávat častých povodní. 

Jednou za pětadvacet let. Taková je nyní pravděpodobnost, že Olomouc bude zaplavená velkou vodou. Po dokončení všech staveb protipovodňové ochrany bude hanácká metropole ochráněná před průtokem 650 m3/s. Tedy více než dvousetletým.

Základní fakta o protipovodňové ochraně Olomouce – etapa II. A

Investor: Povodí Moravy, s. p.

Financování: Ministerstvo zemědělství

Dodavatel: v současné době probíhá výběrové řízení

Náklady: odhad včetně přípravy projektu a výkupu pozemků je 330 mil Kč

Kolik se odtěží nánosů: více než 100 tisíc m3 nánosů

Navazující stavby: protipovodňová ochrana – etapa II B (v roce 2014) a III
(po dokončení etapy 2B)

„Olomouc má šanci na rozvoj v lokalitách, které jsou dnes zapovězeny kvůli hrozbě povodní. Proto jsem velmi rád, že se nám daří navazovat na již započatou práci, kdy jsme v roce 2007 vybudovali obtokový kanál nad mostem Velkomoravská. Zahájení další etapy je signálem, že plány na tak rozsáhlou ochranu už za několik let budou skutečností,“ uvedl generální ředitel povodí Moravy Radim Světlík.

V únoru 2011 začne stavba další etapy – takzvané 2A. Ta počítá s úpravou koryta a ohrázováním Moravy v úseku dlouhém více než 1,2 kilometru. Stavební stroje se budou pohybovat v místech mezi železničním mostem trati Nezamyslice Olomouc (poblíž křižovatky ulic Slavonínská a Střední novosadská) a soutokem Moravy s Mlýnským potokem (nad mostem Velkomoravská).

Jedním z cílů této etapy je „zkrocení“ vody tak, aby se nerozlila do zastavěných území, ale vybřežila naopak do území, kde nezpůsobí zásadní škody. „Tohoto docílíme zvýšení stávajících hrází, vybudováním nových ochranných hrází a zdí a snížením levobřežní nábřežní hrany nad kojeneckým ústavem k umožnění nátoku do volného (inundačního) území. Současná široká berma pod ulicí Velkomoravská bude snížena a vznikne zde paralelní koryto a nový, asi 350 metrů dlouhý zelený ostrov,“ vysvětlil technicko-provozní ředitel Povodí Moravy Mojmír Pehal. Nové hráze vyrostou také kolem kojeneckého ústavu a areálu Povodí Moravy.

Povodí Moravy u této etapy dbalo na to, aby byly respektovány historické a přírodní souvislosti tohoto území. Projektanti zapracovali také připomínky ekologických organizací. Kromě již zmíněného paralelního koryta a nepřístupného ostrova budou realizovány i další revitalizační prvky k zajištění větší biodiverzity vodních živočichů. Jedná se především srubový rybí úkryt, biotechnická dřevní opevnění a jessepy – tedy štěrkové pláže pro snadný pohyb živočichů. 

„Proto by se tato etapa dala nazvat také jako „zelená“,“ dodal Pehal.

V souvislosti s touto stavbou musí investovat devadesát milionů korun také město. To nyní zajišťuje, aby současný kanalizační sběrač C nebránil stavbě protipovodňových opatření. Do dubna příštího roku proto dělníci přeloží 832 metrů dlouhý sběrač za pravobřežní hráz. „Chtěli bychom také v budoucnu využít nově vzniklé účelové komunikace Povodí Moravy, aby po ní mohli jezdit i cyklisté,“ uvedl primátor města Olomouc Martin Novotný.

publikováno 24. listopadu 2011, 12:00aktualizováno 15. ledna 2012, 21:31 štítky: PPO, ochrana před povodněmi, Olomouc, povodně,