Těžba sedimentů z vodní nádrže Plumlov skončila

Následovat bude rekonstrukce hráze, odvoz biomasy ze dna a jeho vápnění
PLUMLOV – Nákladní auta odvezla z Plumlovské nádrže poslední kubíky sedimentů. Nyní se očekává zahájení navazující rekonstrukce hráze, odvoz biomasy ze dna a jeho povápnění. V příštím roce má také vzniknout na konci vzdutí revitalizovaná plocha, na níž porostou mokřadní rostliny a poslouží i k odstraňování vodou naplavovaných sedimentů. Voda by se do nádrže měla vrátit na jaře v roce 2013.

Státní podnik Povodí Moravy ukončil těžbu sedimentů z vodní nádrže Plumlov. Nákladní auta odvezla od začátku prosince 2010 více než 236.000 metrů krychlových materiálu, který poté stavebníci rozhrnuli a zaorali na předem určených pozemcích. Zhotovitel také odstranil staveništní komunikace s výjimkou jedné, ponechané kvůli následné rekonstrukci hráze. Hloubka těžby byla proměnlivá a pohybovala se v závislosti na únosném podloží od 30 centimetrů až do tří metrů, většinou od 50 centimetrů do 1,5 metru. Celková cena díla dosáhne 112 milionů korun bez DPH.

„Při plném nasazení se na stavbě pohybovaly až tři desítky mechanismů, použili jsme i sací bagr,“ připomněl generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík s tím, že nádrž byla kvůli pracím na zlepšení kvality vody vypuštěná poprvé v historii a po dokončení navazujících staveb se opět stane vyhledávaným místem pro rekreaci.

Základní fakta o čištění vodní nádrže Plumlov

Vypuštění nádrže: květen 2010

Investor: Povodí Moravy, s. p.

Financování: Ministerstvo zemědělství

Dodavatel: sdružení Strabag-Kavyl-Plumlov

Náklady: 112 milionů Kč bez DPH

Odtěženo sedimentů: více než 236.000 m3

Navazující stavby: Rekonstrukce návodního líce a koruny hráze V

Po ukončení těžby sedimentů odebrali odborníci s Botanického ústavu Akademie věd pod vedením Blahoslava Maršálka vzorky ze dna k rozborům na obsah živin a sinic. „Výsledky byly uspokojivé a na základě doporučení expertů budeme ještě dno nádrže stabilizovat vápněním, což podpoří mineralizaci a tím znepřístupnění živin, potřebných pro sinice,“ uvedl ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína. Před vápněním dna se biomasa na dně poseče, spálí a popel odveze. Tento krok je v plánu před zimou roku 2012, na jaře 2013 by se pak měla nádrž znovu napouštět.

Minimalizovat přísun živin a dalších sedimentů, unášených vodou, má na konci vzdutí nádrže zóna, určená pro rozvoj mokřadních ekosystémů. Jedná se o větvící se ramena toku Hloučely a Kleštínku s proměnlivou hloubkou 0,5 až 0,8 metru a takzvané litorální pásmo s hloubkou maximálně půl metru. Vše má doplnit sedimentační prostor na ploše asi 5.800 m2. „Na revitalizaci konce vzdutí je zpracována dokumentace, na jejímž základě budeme žádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík s tím, že projekt je zpracováván podle požadavků programu a s jeho realizací se počítá v roce 2012.

Odborníci na problematiku odstraňování sedimentů z vodních nádrží a tlumení výskytu sinic ve vodě se shodli, že úspěch čištění Plumlovské nádrže závisí také na stejné akci na výše položeném Podhradském rybníce. Zdůrazňují přitom nezbytnost omezení dalšího přísunu přísun živin do vody, odkanalizování všech obcí na přítoku a čištění odpadních vod s eliminací fosforu. „Na odstranění těchto příčin je přímo závislý úspěch čištění nádrže a bude mu odpovídat i celkový výsledek,“ připomněl Petr Loyka, který nad akcí vykonává biologický dozor. Celý projekt mají doplnit pozemkové úpravy s cílem kvalitativního zlepšení hospodaření na zemědělské půdě.

Novinkou v péči o nádrž v Plumlově bude v příštím roce rozšíření monitoringu kvality vody. Bude se od roku 2012 týkat veškerých přítoků do vodního díla a tím i celého povodí nad přehradou. Pravidelně bude zjišťována účinnost dosavadních i nových čistíren odpadních vod.

publikováno 24. listopadu 2011, 12:00aktualizováno 15. ledna 2012, 21:43 štítky: sinice, Plumlov, těžba sedimentů, kvalita vody,