Výstava Prygl story opět zavítala mezi děti a mládež

Putovní výstava o Brněnské přehradě s příznačným názvem Prygl story je od pondělí 14. října k dispozici žákům Základní školy v Brně na Vídeňské ulici. Expozice zde bude umístěna do konce letošního roku a svým tematickým zaměřením přispěje k rozšíření celkového povědomí studentů o historii a významu vodního díla Brno.

BRNO – Základní škola, Praktická škola a Dětský domov v Brně na Vídeňské ulici 26/28 se od 14. října stala dalším místem, kde je mladé generaci představena výstava Prygl story / Příběh Brněnské přehrady. Tato svým obsahem specificky zaměřená výstava, jejímž kurátorem je státní podnik Povodí Moravy, přibližuje historii i současnost vodního díla Brno. Činí tak způsobem, který spojuje klasické podání naučné expozice s netradičním pojetím výkladu formou komiksů od kreslíře Jana Duchoně. Nedílnou součástí výstavy jsou také dobové fotografie z výstavby a dřívější existence vodního díla. Studenti se tak poutavým způsobem dozví mimo jiné o záchraně přehrady před plánovaným zničením za druhé světové války nebo o způsobu, jak se čistí Brněnská přehrada od sinic. Součástí expozice je také velká kresebně zpracovaná mapa povodí Moravy s erbovními znaky vybraných měst a lokalizací vodních nádrží ve správě Povodí Moravy, s.p

Externí součástí výstavy je také funkční model hráze vodního díla Brno. Ten je momentálně dlouhodobě umístěn v přízemním podlaží brněnského Technického muzea v Králově Poli. Model vyrobili odborníci z Laboratoře vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb VUT v Brně.

Výstava je svým charakterem koncipována jako výstava putovní. Během doby své existence již hostovala v prostorách gymnázia v Brně-Bystrci a na základních školách Heyrovského, Vejrostova a Laštůvkova. Mimo vzdělávací instituce nalezla své uplatnění a diváky také na Krajském úřadu jihomoravského kraje v Brně, na hradě Veveří, v Technickém muzeu Brno, na radnici městské části Brno-Bystrc, v tamním Společenském centru nebo OREA Wellness Hotelu Santon.

publikováno 14. října 2013, 15:49 štítky: prygl story, výstava, Brněnská přehrada,