Z vypuštěné plumlovské nádrže zbývá vytěžit 70 tisíc kubíků nánosů

PLUMLOV 6. DUBNA 2011 – Z plumlovské nádrže postupně mizí osmdesát let usazované sedimenty, ve kterých jsou živiny pro sinice. Nádrž tak bude po svém napuštění opět čistá a vhodná pro koupání. Kvůli několika týdnům s nevhodnými podmínkami pro těžbu však budou práce trvat asi o dva měsíce déle, než Povodí Moravy předpokládalo. Prodloužený termín nebude mít vliv na cenu, se kterou dodavatel stavby vyhrál výběrové řízení.

„Práce jedou v těchto dnech na plné obrátky. V místech, kde se nyní pohybuje těžká technika, jdou práce mnohem rychleji než tam, kde byly nánosy extrémní a navíc zvodnělé,“ uvedl ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy) David Fína. Po dně přehrady se tak při plném nasazení pohybuje kolem třiceti těžkých strojů.

Těžba se komplikuje zejména v místech, kde se vytvořily neodvodnitelné laguny. Zhotovitel proto musí nyní vyřešit, jak bude těžit nánosy ve zvodnělé ploše u hráze a také ve dva metry hluboké laguně „Bagr“, kde se před staletími nacházel lom. Přestože výsledky expertů ukazují, že se v této oblasti nenachází významné sedimenty se živinami pro sinice (jsou zde kameny a štěrky z bývalého lomu), rozhodlo se Povodí Moravy s dodavatelem pro unikátní řešení těžby.

Dodavatel stavby se dohodl na spolupráci s firmou, která provádí těžbu sedimentů sacími bagry. Obojživelný „kráčející“ sací bagr se bude na dně plumlovské přehrady pohybovat od poloviny dubna.

O tom, že čištění v tomto rozsahu má opravdu smysl, svědčí výsledky rozborů. Pravidelně si je nechávají zpracovávat odborníci, kteří mají za úkol kontrolovat průběh těžby.

„V zimním období probíhala akce z pohledu biologického dozoru bez problémů. Byla provedena opatření k minimalizaci zákalu a zanášení toku pod přehradou. Byla postavena takzvaná gabionová stěna a v případě nutnosti bylo provedeno odsávání sedimentů,“ zhodnotil biologický dozor Petr Loyka.

Podle něj odtěžení sedimentů je ale pouze prvním krokem k čisté nádrži. „Úspěch celé akce bude záviset jak na fungujícím odkanalizování obcí nad přehradou, tak i na provedení nebo neprovedení revitalizace okolní krajiny a protierozních opatření,“ zdůraznil Loyka.

ZÁKLADNÍ FAKTA

    • Smyslem čištění vodní nádrže Plumlov je zlepšení kvality vody v nádrži. Důvodem snížení hladiny je obnažení co největší plochy dna a umožnění odtěžení sedimentů, obsahujících živiny pro přemnožené sinice. Dalším významným přínosem je obnovení retenční schopnosti nádrže.
    • Projektanti odhadli, že je potřeba vytěžit 204 tis. m3 sedimentu. Ten bude rozvezen a zaorán na cca 300 hektarech zemědělské půdy v okolí (k. ú. Lešany a Ohrozim)

Plocha nádrže 68 ha

Množství odtěženého a odvezeného sedimentu 204 265 m3

Průměrná mocnost odtěženého sedimentu 0,4 - 0,5 metru, na některých místech těžíme až do hloubky 3 metry.

Cena díla 92 mil. bez DPH

Dodavatel stavby STRABAG-KAVYL-PLUMLOV

publikováno 6. dubna 2011, 14:38aktualizováno 13. ledna 2012, 17:29 štítky: Hloučela, Plumlov, čištění, sedimenty, těžby, sinice,