Zvýšení hladiny v Nových Mlýnech může přinést jižní Moravě 9 mil m³ vody navíc

Obnova zásobního objemu ve vodní nádrži Nové Mlýny může významně zlepšit celkovou vodohospodářskou bilanci Dyjsko-svratecké soustavy. Možnost kolísání hladiny a její navýšení nad stávající kótu dnes projednal přímo na Nových Mlýnech ministr zemědělství společně s generálním ředitelem Povodí Moravy, s. p. a hejtmanem Jihomoravského kraje.

„Zvýšení objemu na střední a dolní nádrži přispěje v suchých obdobích nejen k posílení průtokového režimu v řece Dyji, ale i v ostatních vodních tocích a kanálech pod vodní nádrží. Zvýšený objem také pokryje potřeby vody pro závlahy. Díky tomu budeme moci realizovat závlahové soustavy pro pět tisíc hektarů vinic a sadů. Bude také více vody pro lužní lesy pod Novomlýnskými nádržemi,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Na závěr jednání předal generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák návrh na změnu manipulačního řádu do rukou hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka. „Z vodohospodářského hlediska se jedná o vysoce efektivní způsob, jak na jižní Moravě zajistit o 9 mil. m³ vody více, než kterými v současné době disponuje. Zvýšení zásobního objemu nevyžaduje žádné dodatečné stavební úpravy, v případě povodní hladina stoupá i nad tuto zamýšlenou úroveň již nyní,“ vysvětlil Václav Gargulák. 

Myšlenka zvýšit zásobní objem ve střední a dolní vodní nádrži Nové Mlýny vznikla právě na základě jednání Ministerstva zemědělství a Povodí Moravy, s. p. jako krok, který má za cíl zmírnit dopady sucha na jižní Moravě. Tento záměr následně podpořilo na společném jednání také Ministerstvo životního prostředí.

Návrh změny manipulačních řádů, které mají umožnit hladinu vody v nádržích zvýšit, bude schvalovat Krajský úřad Jihomoravského kraje. „Zvyšování hladiny bude doprovázeno opatřeními, která budou realizována na vyhlášené ptačí oblasti (NATURA 2000) s významným hnízdištěm rybáka obecného a dále přírodní rezervaci Věstonická nádrž. Cílem je vhodně zkombinovat navýšení zásobního objemu s opatřeními, která ve svém komplexu přispějí ke zlepšení životního prostředí v této cenné lokalitě,“ doplňuje Bohumil Šimek.

Novomlýnské nádrže je soustava 3 nádrží na řece Dyji, která ústí do horní nádrže, do střední nádrže ústí řeky Jihlava a Svratka. Hladina na střední a dolní Novomlýnské nádrži (spojité nádoby) byla v minulosti administrativně snížena o 35 cm z projektovaných a zkolaudovaných parametrů, čímž byl snížen zásobní objem nádrží o 9 mil. m3. K navýšení hladiny na původní kótu 170,35 m n.m. a posílení zásobního objemu o 9 mil. m³ není proto potřeba žádných technických opatření.

Fotografie pro média:

Navýšení hladiny VD Nové Mlýny
Setkání generálního ředitele s ministrem Tomanem a...
stáhnout originál (JPG, 722 kB)
stáhnout popis (TXT)

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 8. listopadu 2018, 13:48aktualizováno 13. května 2021, 16:01 štítky: Nové Mlýny, sucho, ministr zemědělství, Ministerstvo zemědělství,