Multisampler Agilent

Povodí Moravy, s.p. se sídlem v Brně, Dřevařská 11, 602 00 Brno, nabízí k prodeji multisampler G7167A Agilent pro kapalinový chromatograf

Technický popis: Multisampler byl uveden do provozu v roce 2016. Multisampler je bez chlazení. 

Zařízení se skládá s těchto modulů:

Multisampler G7167A Agilent, výrobní číslo DEACI00425 

Základní výše kupní ceny je stanovena dle znaleckého posudku č. 1785 – 12 – 2021 na 60.000,- Kč bez DPH, tj. 72.600,- Kč s DPH. Kupní cenu je kupující povinen uhradit do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami. Každý zájemce je oprávněn požádat o prohlídku přístroje po dohodě na tel. č. 541 637 350 – Ing. Marek Burian, Ph.D., vedoucí VH laboratoří Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně, Dřevařská 11. 

Přístroj bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou kupní ceny. Zájemce o koupi musí podat svoji nabídku v zapečetěné obálce s označením „Multisampler Agilent – nabídka – neotevírat“, kterou zašle doporučeně na adresu Povodí Moravy, s.p. VH laboratoře, Dřevařská 11, 602 00 Brno, nebo předá osobně na podatelně na výše uvedené adrese sídla podniku.

Nabídka zájemce musí obsahovat jméno a příjmení zájemce, adresu, telefonní kontakt a výši nabízené kupní ceny.

Příjem nabídek bude ukončen dne 18. 3.2022 v 9:00 hodin. Vybraný zájemce bude vyzván k uzavření kupní smlouvy nejpozději do 1. 4. 2022. Všichni uchazeči, kteří podali nabídku, budou o výsledku výběrového řízení informováni.

 

Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, a to bez udání důvodů.

 

Identifikace přístroje:

Značka a typ přístroje: Multisampler G7167A Agilentvýrobní číslo DEACI00425

Výrobce: Agilent

Rok výroby: 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

publikováno 23. února 2022, 08:52 štítky: prodej majetku, prodej,