Ředitelství podniku

Ředitelství zajišťuje statutární a právní zastoupení, řídící a ekonomické agendy, projekční a geodetickou činnost, investorské zabezpečení výstavby, provádění laboratorních rozborů vod, vyjadřovací a koncepční činnost či modelování záplavových území. Nedílnou součástí je zajištění nepřetržitého provozu vodohospodářského dispečinku.

Na ředitelství podniku pracuje 205 zaměstnanců. Organizačně se člení na 6 úseků, které jsou dále děleny na jednotlivé útvary.

Organizační schéma ředitelství podniku

Úřední hodiny podatelny Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno 602 00:

Denně od pondělí do pátku: 6:30 – 14:30 hodin

Číslo datové schránky ID: m49t8gw 

Zajímavé odkazy

Vodohospodářské laboratoře

Rybářství

Vodohospodářský dispečink

Záplavová území

Plánování v oblasti vod

ilustrace

Vodohospodáři z ČR a Rakouska jednali o bobru evropském

Bobr evropský, rozšiřování jeho populace a působení ve vodním hospodářství bylo hlavním tématem konference v rakouském...

23. 5. 2013
ilustrace

Vyhodnocení VI. ročníku fotografické soutěže

V dubnu 2012 vyhlásil státní podnik Povodí Moravy již šestý ročník fotografické soutěže, tentokrát na téma „Voda...

8. 3. 2013
ilustrace

VIII. ročník soutěže Voda štětcem a básní

Zapojte se i letos do soutěže „Voda štětcem a básní“, která byla poprvé vyhlášena Povodím Moravy, s.p. na podzim roku...

6. 11. 2012
ilustrace

Povodí Moravy s.p. na XXXV. Vodohospodářských hrách

Letošní 35. ročník Vodohospodářských her byl v režii státního podniku Povodí Labe, který pro jejich konání určil město...

11. 9. 2012
ilustrace

Převod správy drobných vodních toků

V rámci integrace správy vodních toků v České republice přechází na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR ke dni...

3. 1. 2011