Vodní tok

Vodní útvar, pro který je charakteristický trvalý nebo občasný pohyb vody v korytě. Je napájen z vlastního povodí nebo jiného vodního útvaru.

Vodní toky jsou povrchové vody, tekoucí vlastním spádem v korytě, včetně vod v nch trvale vzdutých. Jejich součástí jsou i vody ve slepých ramenech a v úsecích přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo zakrytými úseky.

Mohlo by vás zajímat: