Břeclav: Povodí Moravy opravuje hráze poškozené bobrem

BŘECLAV – Obyvatelé Břeclavi se už nebudou muset obávat povodňových průtoků na Dyji. Hráze, poškozené chráněným bobrem evropským, získají nové opevnění a vyztuží je podzemní ocelová stěna. Celková částka na likvidaci obdobných škod v regionu má přesáhnout sto milionů korun. Chráněný živočich však působí vodohospodářům potíže i v jiných oblastech, například u břehových porostů na závodě Horní Morava.

Základní fakta o opravách hrází v Břeclavi

Oficiální název: Dyje – Břeclav, předcházení škodám způsobených zvláště chráněným živočichem (bobr evropský)

Investor: Povodí Moravy, s.p.

Hodnota díla: 8,6 milionu korun

Dodavatel: sdružení firem Geostav s.r.o. a Proles s.r.o.

Termín zahájení: září 2011

Předpokládaný termín ukončení prací: prosinec 2011

Státní podnik Povodí Moravy zahájil na řece Dyji ve Staré Břeclavi opravu hrází, poškozených činností bobra evropského. Navazuje tak na první etapu prací v roce 2009, likvidujících zhruba na 70 metrech levého břehu nejkritičtější místa. V navazujícím úseku stavbaři vybudují v ose hráze podzemní ocelovou stěnu o délce téměř 600 metrů. Současně zpevní i 270 metrů pravého břehu lomovým kamenem.

„Cílem projektu je zajistit stabilitu poškozených hrází a v případě průchodu povodní na Dyji tím vyloučit možnost jejich protržení a vylití vody do obytných čtvrtí,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík. Zvolené řešení podle něj dostatečně zajistí protipovodňovou ochranu města při současném zachování výskytu a dostatečného prostoru pro život chráněného bobra evropského.

Konkrétně v úseku nad jezem Břeclav po odbočení odlehčovacího ramene zjistili odborníci při kontrolních pochůzkách za snížené hladiny na levém břehu přes 50 vstupů do bobřích nor a chodeb, na pravém břehu patnáct.

„Zvýšený průtok nory zavodňoval, postupně odnášel zeminu a kvůli tomu se poměrně výrazně propadala konstrukce hrází,“ vysvětlil ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy, s.p.) Jan Moronga. Celkové náklady na opravu a zpevnění hrází v Břeclavi dosáhnou 8,6 milionu korun.

bobr evropský ilustrační foto

V plánu jsou však i další nutné opravy škod, které způsobili bobři. Práce na asi 1,5 kilometru hráze na odlehčovacím rameni v Břeclavi-Poštorné jsou odhadovány na 80 milionů korun, dalších 13 milionů korun pak bude třeba na opravy některých úseků pravobřežní hráze na Kyjovce v Lanžhotě. Na oba projekty Povodí Moravy nyní žádá o dotace u Státního fondu životního prostředí.

Chráněný živočich působí vodohospodářům potíže i v jiných oblastech. Konkrétně na závodě Horní Morava přesáhly škody na majetku Povodí Moravy za poslední dva roky v osmi případech více než 611.000 Kč. Konkrétně šlo o škody na břehových porostech a podnik již uplatnil žádosti o náhradu. Zatím vyčíslená škoda na hrázi v katastrálním území Bohuslavice pak přesahuje podle projektové dokumentace na její opravu 633.000,-Kč.

Činnost bobra je nejproblematičtější na podzim, kdy si dělá zásoby na zimu a potřebuje větší počet nor. Jeho výskyt v příslušné lokalitě lze zpozorovat na okusech stromů, pozůstatcích kukuřice na hrázích, případně cestách do vody. Kontroly jsou přitom součástí pravidelných terénních prohlídek toků a problémy se dají rozdělit do tří kategorií. Prvním z nich jsou okusy, kácení stromů a tím tvorba zátarasů na vodních tocích, na nichž se voda vzdouvá a poté vylévá z břehů. Na stejném principu působípřehrážky v korytě, vystavěné přímo bobrem a následuje poškození hrází, známé z minulosti například na Baťově kanále u Sudoměřic či Vnorov.

Bobr evropský se vyskytuje například v okolí Zlína na řece Moravě, Hané, Dřevnici a Fryštáckém potoce. Hojný počet je také na Baťově kanále a u Strážnice v místě neupravené Moravy. Zanedbatelný není ani jejich počet na řece Dyji na Břeclavsku, kde jsou tři lokality s hrázemi, narušenými činností bobrů.

publikováno 7. října 2011, 10:14aktualizováno 27. ledna 2012, 15:14 štítky: bobr, protipovodňové hráze, Břeclav, záplavy, povodně, chráněný druh, Dyje,