Protipovodňové stavby v povodí Moravy budou stát 1,86 miliardy korun

BRNO – Bezmála 1,86 miliardy korun dosahují v letech 2007 až 2013 očekávané náklady na stavby protipovodňové ochrany v rámci území, o které pečuje státní podnik Povodí Moravy. Podstatnou většinu má pokrýt dotace v rámci druhé etapy příslušného programu Ministerstva zemědělství, přičemž z vlastních zdrojů podniku půjde 104 milionů a z jiných zdrojů 42 milionů korun. Celkem se jedná o 37 akcí, včetně tří studií odtokových poměrů.

Vybrané údaje o stavbách protipovodňové ochrany na území Povodí Moravy, s.p. v letech 2007 až 2013

Vlastní akce Povodí Moravy: 22 za 1,405 miliardy Kč

Dotace v rámci programu MZe: 1,285 miliardy Kč

Vlastní zdroj: 95 milionů Kč

Nejvyšší náklady: 304 milionů Kč, zvýšení kapacity koryta Moravy, Olomouc

205 milionů Kč, zvýšení kapacity koryta Moravy, St. Město

150 milionů Kč, rekonstrukce hráze VD Plumlov

Akce navrhovatelů: 15 za 454 milionů Kč

Dotace v rámci programu MZe: 428 milionů Kč

Vlastní zdroje: 9 milionů Kč

Nejvyšší náklady: 145 milionů Kč, protipovodňová opatření Velké Meziříčí

85 milionů Kč, protipovodňová opatření Slavkov u Brna

50 milionů Kč protipovodňová opatření Pohořelice – intravilán

Do roku 2013 odstartuje 37 akcí

Ochrana před povodněmi na území v péči státního podniku Povodí Moravy si v letech 2007 až 2013 vyžádá téměř 1,86 miliardy korun. Celkem se jedná o 37 akcí včetně tří studií odtokových poměrů, na něž přispěje státní rozpočet prostřednictvím Ministerstva zemědělství. Ve sledovaném období již bylo dokončeno sedm staveb za 229 milionů korun a zpracovány studie odtokových poměrů Litovelské Pomoraví a Malá Haná. „Ochrana obyvatel a jejich majetku před povodněmi je pro stát a tím i pro náš podnik jednou z hlavních priorit,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

Připomněl, že stát hodlá nasměrovat do všech tuzemských staveb na ochranu před povodněmi v letech 2007–2013 přibližně 11,5 miliardy korun. Z vlastních zdrojů pak v tomto období počítá podnik s úhradou 104 milionů a z jiných zdrojů pak 42 milionů Kč. Stavby ke snížení ohrožení a povodňových rizik v záplavových oblastech mají být přitom hotovy v červnu 2013. V příštím roce se z vlastních akcí Povodí připravuje zvýšení kapacity koryta řeky Svratky v Unčíně a první etapa stejné technické úpravy na řece Moravě ve Starém Městě a Uherském Hradišti, obě celkem za 227 milionů korun.

Před dokončením jsou Moravičany, na zahájení čeká Lanžhot

Rozestavěny s letošním termínem dokončení jsou například akce hrázování na Třebůvce v Moravičanech, zvýšení kapacity koryta Jihlavy v Třebíči, rekonstrukce hrází na Oslavě v Dlouhé Loučce nebo hrázování na Moravě v Mitrovicích. Celkové náklady zde dosáhnou 348 milionů korun. „V přípravě pro zahájení v letošním roce je pětice akcí, mimo jiné rekonstrukce hráze vodního díla Plumlov nebo zvýšení kapacity koryta řeky Moravy v Olomouci,“ připomněl generální ředitel.

V rámci druhé etapy programu prevence před povodněmi 2007-13 mohou nově podávat návrhy na protipovodňová opatření samostatně obce, města nebo kraje. Výhodou je nejen dokonalá znalost příslušného zájmového území, ale zejména rychlost a efektivita při přípravě akcí. „Reálné dokončení do roku 2013 se očekává u dvanácti těchto takzvaných akcí navrhovatelů,“ uzavřel Radim Světlík. V různé fázi rozestavěnosti je šest z nich za 161 milionů korun a v letošním roce se připravuje druhá etapa ochrany města Lanžhot nebo opatření pro Zábřeh – Ráječek.

V letošním roce již ukončili stavbaři například akci protipovodňových opatření na pravém břehu Moravy v Napajedlech a rozestavěna je ochrana města Slavkov u Brna. V příštím roce je v plánu přípravy pro zahájení sedm akcí, například opatření na Rožnovské Bečvě v Rožnově pod Radhoštěm, zvýšení kapacity koryta Křetínky v Horním Poříčí nebo protipovodňová opatření ve Velkém Meziříčí, Pohořelicích, v katastrálnm území Pravlov nebo v obci Ivaň.

publikováno 11. srpna 2011, 16:47aktualizováno 30. prosince 2011, 14:12 štítky: PPO, ochrana před povodněmi, protipovodňové hráze, povodně, investiční akce, Ministerstvo zemědělství,