Napajedla jsou ochráněná před povodní z roku 1997

NAPAJEDLA – Část zástavby Napajedel včetně areálu akciové společnosti Fatra na pravém břehu řeky Moravy je kompletně ochráněna před záplavami. Protipovodňové opatření za necelých 20 milionů korun bez DPH zabezpečí na území čtrnácti hektarů 120 obyvatel spolu s majetkem dalších subjektů odhadem za 374 milionů korun. Stavbu s dvanácti dílčími objekty předal v uplynulých dnech do užívání městu státní podnik Povodí Moravy.

Základní fakta o stavbě protipovodňové ochrany Napajedel

Oficiální název: Napajedla – protipovodňová opatření pravého břehu řeky Moravy

Investor: Povodí Moravy, s. p.

Financování: Program MZe -Podpora prevence před povodněmi

Dodavatel: VHS Javorník-CZ s.r.o., Veselí nad Moravou

Projektant: CENTROPROJEKT a.s. Zlín

Cena díla: téměř19,7 milionu Kč bez DP

Státní podnik Povodí Moravy předal v uplynulých dnech stavbu protipovodňového opatření na pravém břehu řeky Moravy v Napajedlech. Celkem 120 obyvatel na území 14 hektarů včetně majetku dalších subjektů odhadem za 374 miliónů korun tak nyní získalo kompletní ochranu před záplavami. „Celkové náklady dosáhly téměř dvaceti milionů korun bez DPH a pokrývá je státní dotace v rámci programu Ministerstva zemědělství ČR,“ uvedl ředitel závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) Pavel Cenek.

Stavba, zahájená loni v listopadu, byla podle něj jednotlivě členěna do dvanácti stavebních objektů. V lokalitě Zámoraví, která byla při zvýšené hladině Moravy zpětně zatápěna přes dešťovou kanalizaci, je tak například navržena čerpací stanice pro přečerpávání dešťových vod. Ovládání je automatické, podle hladiny dešťových vod v čerpací jímce. Vedle úpravy odvodňovacích příkopů podchytili stavbaři nově také odtok z dosavadních propustí pod železniční tratí Břeclav – Přerov.

Protipovodňové opatření zahrnuje také tři metry vysokou ochrannou hráz hutněnou po vrstvách, která má délku 185, 5 metru. „Mezi ochranou hrází a komunikacemi je ještě umístěna ochranná železobetonová zídka,“ doplnil ředitel Cenek. Zídka o délce 179 metrů je v T profilu a má rovněž výšku tři metry. Stavby doplňuje stometrová ochranná stěna z mobilních vaků v úseku od dosavadního propustku po začátek autobusového nádraží u křižovatky na Žlutavy.

Zmíněné území potrápila rozvodněná Morava zejména v letech 1997 a 2006. V noci ze 6. na 7. 7. 1997 byly překročeny stavy pro vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity ve všech profilech střední a dolní Moravy.

Extrémní povodňová vlna vytvořila souvislou širokou řeku mimo koryto a ochranné hráze již vysoko nad Olomoucí, když soustředěný průtok byl jen pod Kroměříží v místě železničního a dvou silničních mostů v Napajedlech. Na přelomu března a dubna 2006 pak zasáhla povodeň, způsobená rychlým táním mocné sněhové pokrývky za příspěvku dešťových srážek. Vlivem přítoků Moravy včetně Bečvy bylo v Kroměříži dosaženo 50letého průtoku a dále se extremita zvětšovala až do profilu Strážnice, kde byl zaznamenán 100letý průtok. V důsledku velkých přítoků z nižších poloh bylo kulminace ve Strážnici dosaženo dříve nežli v Kroměříži a Spytihněvi.

publikováno 5. srpna 2011, 09:21aktualizováno 30. prosince 2011, 14:39 štítky: PPO, protipovodňová ochrana, protipovodňové hráze, Napajedla, povodeň,