Situace v povodí Moravy a Dyje 3.6.2013, 09:00 

Situace v povodí Moravy a Dyje, 3.6.2013, 09:00

Aktuálně se srážky vyskytují téměř na celém území povodí Moravy. Největší intenzita srážek 2 mm/hod je v současnosti v oblasti Jeseníků. Podle aktuální předpovědi ČHMÚ se během dnešního dne mají vyskytovat srážky zejména na severovýchodě našeho území s očekávanými srážkovými úhrny do 30 mm za den, na ostatním území do 10 mm. Vzhledem k nasycenosti povodí lze očekávat vzestupy hladin v závislosti na srážkách.

1.SPA je dosažen na celém toku Dyje pod VD Vranov a dále pod VD Nové Mlýny vlivem řízeného odpouštění z nádrží (viz. níže). Vzhledem k předpovídaným průtokům byl aktuálně snížen odtok z VD Vranov na 55 m³/s. Dosažen 1.SPA je také na Svratce v Brně, zde to však není způsobeno zvýšeným průtokem, ale vodní stav je ovlivněn vodní řasou v toku. Z nádrže Brno je odpouštěn průtok cca 20 m³/s.

V návaznosti na zvýšení odtoku z VD Vranov a VD Mohelno byl zvýšen i odtok z Nových mlýnů na 120 m³/s (I.SPA). Nádrže mají volné retenční prostory. 

Vodní toky v hlavních profilech:

1.SPA – Dyje – Vranov – Hamry – 145 cm, průtok 55 m³/s (odtok z VD Vranova)¨

1.SPA – Dyje – VD Znojmo – 211 cm, průtok 82 m³/s

1.SPA – Dyje – Nové Mlýny – 428 cm – 120 m³/s (odtok z VD Nové Mlýny)

1.SPA – Dyje – Ladná – 194 cm – 124 m³/s (odtok z VD Nové Mlýny)

Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.

publikováno 3. června 2013, 09:15aktualizováno 3. června 2013, 15:45 štítky: povodně, zpravodajství, nádrže,