Kvůli suchu se neuskuteční pravidelné vypuštění jezové zdrže v Hranicích

I přes víkendové dešťové srážky hlásí sucho více než 1/3 měřících stanic na vodních tocích v povodí Moravy. Dlouhotrvající sucho vede nejen k úhynům ryb a zarůstání koryt vodních toků, ale komplikuje vodohospodářům i údržbu vodních děl. Kvůli nízkým průtokům v Bečvě se letos neuskuteční pravidelné vypuštění jezové zdrže a údržba jezu v Hranicích na Moravě.  

Dlouho plánované vypuštění jezové zdrže (tzv. srážka) se mělo uskutečnit ve dnech od 3. do 9. září 2018. Srážka spojená s údržbou probíhá na jezu v Hranicích pravidelně v září. V letošním roce se však neuskuteční a to vzhledem k dlouhotrvající nepříznivé hydrologické situaci. „Z důvodu nízkých průtoků v korytech významných vodních toků v povodí Bečvy nebudeme v letošním roce provádět srážku. Vypuštěním nadjezí bychom mohli ohrozit život vodní fauny. Současně nízká vodnost Bečvy předpokládá dlouhé období pro zpětné napuštění jezové zdrže,“ popisuje důvody generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

Naposledy vypustilo Povodí Moravy, s. p. jezovou zdrž jezu v Hranicích v loni na začátku září, a to z důvodu pravidelné údržby pohyblivého jezu i nadjezí. Vzhledem k pravidelně prováděné údržbě a každoročnímu servisu jsou všechny jezové části plně funkční. Údržba proběhne v rámci plánované rekonstrukce jezu, která bude probíhat v následujících dvou letech. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 29. srpna 2018, 09:12aktualizováno 5. září 2018, 08:08 štítky: srážka jezu, Hranice, jez,