Povodí Moravy zahájilo boj se suchem v soutokové oblasti

Nové Mlýny, Soutok- Průtoky ve vodních tocích jsou podprůměrné a stav podzemních vod v povodí Jihlavy, Dyje a oblasti soutoku Dyje a Moravy je silně podnormální. Výsledkem je současný kritický stav vody v oblasti obory Soutok. Povodí Moravy proto pustí z Nových Mlýnů vodu do lužních lesů v oblasti Soutoku a doplní vodu ve vyschlých drobných tocích, mokřadech a tůních v oboře Soutok.

I když v porovnání s předchozími roky byla letošní sněhová pokrývka bohatá, nedošlo po odtávání sněhu k významnému zlepšení situace v povrchových a podzemních vodách. Řada toků na jižní Moravě klesá na hranici sucha. Sucho citelně vnímá také největší obora v ČR Soutok, která je protkána vodními kanály, slepými rameny a tůněmi. Povodí Moravy proto na začátku tohoto týdne zajistí z Novomlýnských nádrží vodu pro tzv. povodňování lužních lesů jako jedno z důležitých adaptačních opatření, které umožní zadržet vodu v krajině – na území soutokové oblasti. K tomuto preventivnímu opatření proti suchu a s ohledem na kritický stav obory přistupuje Povodí Moravy na základě vzájemné dohody s Lesy ČR, které oboru spravují.

Vlastní manipulace se uskuteční od úterý 28. 3. 2017, od ranních hodin, kdy bude odtok zvýšen po dobu jednoho dne na hodnotu 95 m3/s (aktuálně se vypouští 13 m3/s). „Již více než týden postupně zvyšujeme hladinu v Novomlýnských nádržích. Přítok do Novomlýnských nádrží nadlepšujeme i z ostatních vodních nádrží Dyjsko – svratecké soustavy. Cílem současných manipulací je získání určitého objemu vody v Novomlýnských nádržích, který bude využit pro zajištění jednorázového zvýšení odtoku z nádrže. Vodu následně přivedeme z Dyje do oblasti Soutok,“ vysvětluje David Fína, technickoprovozní ředitel Povodí Moravy.

Druhý den vodohospodáři odtok vrátí na původní hodnotu. Vlivem zvýšeného odpouštění může dojít ke snížení hladiny v Novomlýnských nádržích až o cca 40 cm. Opatřením dojde k významnému posílení vodního režimu v oblasti a k omezení negativního vlivu sucha. Obdobnou manipulaci vodohospodáři provedli naposledy před 19 lety. Se zvýšeným průtokem vody budou dále manipulovat správci obory systémem stavidel. O realizaci opatření proti suchu byli informováni všichni uživatelé vody a akci odsouhlasili vodoprávní úřady, Moravský rybářský svaz i obce s rozšířenou působností.

Manipulace napomůže v boji se suchem v oblasti, přispěje tak k jejímu zlepšení a také zajistí doplnění vody do sítě drobných vodních toků, kanálů, mokřadů či tůní nacházejících se v oboře Soutok. Možnost využití velkých zásob vody v období sucha pro nadlepšení situace pod nádrží dokazuje význam Nových Mlýnů a vodních nádrží obecně.

Povodí Moravy se soustavně podílí na opatřeních proti negativním účinkům sucha. Jedním z nich jsou právě optimální manipulace na vodních dílech, které přispívají k zachování života ve vodních tocích i v době sucha. Za tímto účelem Povodí Moravy, s. p. realizuje Program hospodaření s omezenými vodními zdroji, jehož hlavním úkolem je spolupráce s odběrateli, zjišťování jejich aktuálních potřeb. Na základě těchto informací státní podnik optimalizuje manipulace tak, aby voda neodtékala nehospodárně z území ČR.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 27. března 2017, 15:33aktualizováno 2. listopadu 2017, 08:14 štítky: poldr Soutok, Nové Mlýny,