Voda v Plumlovské nádrži je čistá, zelený povlak způsobuje neškodná řasa

MOSTKOVICE: Zelený povlak na hladině Plumlovské přehrady, který někteří lidé mylně považují za sinice a podobně se vyjádřila i některá média, způsobuje neškodná chladnomilná řasa. Ta se v současné době běžně vyskytuje na nádržích a rybnících a s postupujícím jarem ustoupí. Její výskyt souvisí s atypickým průběhem zimy. „Pravidelný monitoring kvality vody, který Povodí Moravy zajišťuje, ukázal nízké hodnoty fosforu a dusičnanů v nádrži. Kvalita vody v Plumlovské přehradě je tedy dobrá, a to i díky srážedlům fosforu na přítocích,“ potvrdil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský.

Srážedla jsou v provozu od zahájení napouštění. Dobrou kvalitu vody prokazují nejen naměřené hodnoty, které jsou v normě, ale také výskyt raků. A ti jsou, jak známo, výborným indikátorem znečištění vod i v nízkých koncentracích.

Povodí Moravy, s.p. v loňském roce dokončilo celkovou revitalizaci Plumlovské přehrady včetně rekonstrukce hráze. Po vypuštění nádrže bylo z jejího dna pod odborným stavebním dohledem odtěženo 236 tisíc kubíků sedimentu. Vrstva odtěžených sedimentů byla stanovena na základě detailních znalostí o rozložení živin i zárodků sinic v nich. Bylo také nutné splnit přísné podmínky v oblasti ochrany přírody, což bylo úkolem biologického dozoru. Odtěžení sedimentů v souladu se zájmy ochrany přírody bylo nutné. Kdyby odtěženy nebyly, tak by sinice měly v přehradě zásoby na několik desítek let a dařilo by se jim tam velmi dobře.

Jaká voda zde bude v budoucnu záleží především na lidech, kteří v jejím okolí žijí. „Největším rizikem jsou odpadní vody a pro přehradu zbavenou sedimentů i hlína z polí. Provoz srážedel fosforu je zde pouze dočasným podpůrným opatřením. Srážedla ale nemohou nahrazovat čištění odpadních vod v obcích a Povodí Moravy nemůže nést odpovědnost za to, když se do Bidelce, Podhradského rybníka a Plumlovské přehrady dostávají nevyčištěné odpadní vody, např. z nelegálních výpustí nebo přečerpáním splaškových jímek. Odpadní vody jsou plné fosforu i díky pracím a mycím prostředkům, ale tento problém vyřeší pouze funkční čistírny,“ doplnil biologický dozor Petr Loyka. Na kvalitě vody mají svůj podíl i sportovní rybáři, kteří nadměrným přikrmováním ryb můžou přispět ke zhoršení kvality vody v nádrži.

Povodí Moravy proto nechalo zpracovat podrobnou studii i s návrhy, které je nutné zrealizovat. Obce, hospodařící zemědělci, další subjekty, ale i kontrolní orgány tak mají velmi kvalitní odborný podklad detailně popisující všechny problémy i s návodem jejich řešení. Veškeré kroky byly řádně schváleny Krajským úřadem Olomouckého kraje a Magistrátem města Prostějova.

Povodí Moravy navíc v současné době buduje ve spolupráci s ochránci přírody z Prostějova a biologickým dozorem mokřad ve vzdutí Plumlovské přehrady. Povodí Moravy tak udělalo vše, co správce vodních toků a nádrží v oblasti vodního hospodářství může. 

publikováno 9. dubna 2014, 22:57aktualizováno 9. dubna 2014, 23:00 štítky: Plumlov, Plumlovská přehrada,