Hrázný – VD Nové Mlýny

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

hrázný

Místo výkonu funkce: MVE Nové Mlýny, provoz Dolní Věstonice, závod Střední Morava

Termín nástupu: 1. 10. 2024, případně dohodou

Požadovaný profil:

 • min. výuční list ve vodohospodářském (lesnickém) oboru výhodou
 • řidičské oprávnění sk.“B“
 • znalost práce na PC
 • manuální zručnost
 • časová flexibilita (pohotovost, přesčasy při mimořádných událostech)
 • dobrý zdravotní stav (práce v terénu, pylovém a vlhkém prostředí)
 • platné osvědčení na křovinořez a motorovou pilu výhodou
 • řidičské oprávnění sk.“T“ výhodou
 • spolehlivost, zodpovědnost
 • praxe v oboru vítána

 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • provádí údržbu a opravy na objektech, vodohospodářských dílech, technických zařízení VD a vodních tocích ve správě provozu vč. údržby a oprav svěřených strojů a zařízení
 • provádí manipulaci na vodním díle v souladu s manipulačním, provozním řádem a pokyny vodohospodářského dispečinku
 • provádí sledování jakosti vody v nádrži, na přítocích i pod nádrží a práce vyplývající z protipovodňové a havarijní služby
 • provádí měření a pozorování na VD podle programu TBD a kontrolní pochůzky po svěřeném úseku toku (vodního díla)
 • provádí údržbu břehových porostů a vegetačních úprav okolí vodního díla pomocí křovinořezu a motorové pily včetně manipulace, soustřeďování a odvozu dřeva
 • obsluha pracovních strojů v rámci výkonu dané profese a platných oprávnění
 • činnosti vyplývající z osvědčení – řidič dle potřeb provozu, jako řidič referentského vozidla dbá o údržbu dopravních prostředků ve smyslu platných dohod
 • pomocné stavební, zámečnické a tesařské práce
 • vede provozní deník a další nařízenou evidenci a odpovídá za správnost záznamů
 • jedná se správními orgány nižších stupňů, majiteli pobřežních pozemků a správci objektů a zařízení s činností ovlivňující provoz VD
 • provádí obsluhu jednoduchých mechanizačních prostředků nevyžadujících vyšší kvalifikaci
 • účastní se školení a kurzů nutných pro výkon pracovní pozice
 • dodržování norem a vnitropodnikových předpisů BOZP a PO
 • zaměstnanec plní další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností.

Bližší informace poskytne: Jindřich Grufík, DiS., vedoucí provozu Dolní Věstonice, tel. 602 181 657. 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz do 31. 5. 2024. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 15. května 2024, 11:49 štítky: kariéra, volná pracovní místa, pracovní nabídka, nabídka práce,