Ochranné pásmo

Území okolo vodního zdroje, vymezené rozhodnutím vodohospodářského orgánu. Platí pro něj zvláštní předpisy na ochranu vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje povrchové nebo podzemní vody. Rozlišuje se ochranné pásmo I. a II. stupně.

V minulosti též: pásmo hygienické ochranny (PHO)

Mohlo by vás zajímat: