Plavební komora

Slouží pro překonání výškového rozdílu hladin vertikálním pohybem plavidla.