Kompletní oprava plavební komory Spytihněv

Komplexní opravu takřka 90 let staré plavební komory ve Spytihněvi zahájilo Povodí Moravy v říjnu 2023 a hotová bude do konce dubna 2024. Jedná se o komplexní opravu všech částí plavební komory a zahrnuje výměnu vrat, elektroinstalací a ovládacích konstrukcí, včetně stavebních konstrukcí. Plavební komora získá nové úvazní prvky, signalizační i plavební značení.

Akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Na fotografiích je osazování nových vzpěrných vrat (duben 2024).