Povodeň

Přechodné výrazné zvýšení hladiny toku, způsobené náhlým zvětšením průtoku nebo dočasným zmenšením průtočnosti koryta (např. ledovými krami). Jinak též fáze hydrologického režimu, která se může vícekrát opakovat v různých ročních obdobích. Je vyvolána dešti, táním sněhu nebo jejich kombinací.

Povodeň zpravidla způsobí na některých úsecích toku hospodářské škody podle stupně vybudované ochrany.

Mohlo by vás zajímat: